Archangel i Russland 1809-1810

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Archangel i Russland, 1809-1810

Skipets journal startet 21/8 1809, da ble skipet innefrosset i Archangel og måtte foreta nødvendige reparasjoner etter dette. Innlastningen var påbegynt høsten 1809 og var egentlig seilklar på dette tidspunktet. Den 18/7 1810 seilte skipet ut fra Archangel,  ”med kurs for Tennerifa”.        

Seilingsruta fra Archangel til Torsken

29-1-202

Fra artikkel i Årboka for Lødingen av Ottar Larsen:

Skipsloggen viser hva som skjedde etter stormen:

Et par dager etter ble det så oppdaget betydelige skader på stormasta, og fokkemasta hadde også fått skade slik at de måtte ta ned en del av riggen. Det ble likevel forsøkt å seile videre, men det måtte snart oppgis. Etter skipsråd, ble det vedtatt å søke nødhavn, og da vinden var sørlig fant de det sikrest å sette kursen nordover. De befant seg da på Haltenbanken.

På ettermiddagen 19. august fikk de Lofoten i sikte, men så løyet vinden og de drev med strømmen nordover uten styrefart.

Tirsdag 21. august peilet kapteinen Langenes i Vesterålen 4 1/2 mil sør for skipet. “Patriot” passerte nå igjen  yttersida av Andøya og videre nordover. Så kom skodda sigende, og skipet mistet landkjenning.