Arkeologiske utgravninger 2014 på Nordsand

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

I nærmere fem uker på forsommeren har det vært foretatt større utgravinger på Nordsand. Seks arkeologer og en botaniker, alle tilknyttet Tromsø Museum, har vært engasjert i prosjektet. Ansvarlig for teamet er arkeolog Ingrid Sommerseth.  Det er i området regulert av veivesenet til nye vegtraseen i forbindelse med Bjarkøyforbindelsen at utgravingene er foretatt.

Og arkeologene har funnet mange spor fra fortiden, mange av disse så langt tilbake som til ca 1000 før Kristus, dvs. fra perioden yngre jernalder. De har avdekket mange kokegroper og beinrester fra husdyr. Beinrestene sendes for øvrig til Bergen Museum for videre analyser. Botaniker Kristin Jensen har i tillegg foretatt en rekke pollenprøver. Disse kan bl.a. fortelle oss hvilke kornsorter som har blitt dyrket på øya. Interessant er det også at teamet har avdekket flere store pålehull. Disse viser at det har stått et langhus her. I form lik det på Borg i Lofoten, men noe mindre i størrelse.

2014-AU-03

Einar Lockert i samtale med en av arkeologene.

2014-AU-01

Arkeologene i arbeid på bruk 1 på Nordsand.

2014-AU-02

Ett av pålehullene etter et langhus.

2014-AU-04

Traseen ned mot Mateavika.

2014-AU-05

Det er store arealer som er avdekket av arkeologene.

2014-AU-06 (Small)

Også på bruk 14, Sandvoll, er det foretatt utgravinger.

P6230160 (Small)

Jordmassene er deponert på eiendommene. H-masta vil nok bli erstattet av en mastefotkiosk/minikiosk.