Bruk 32 Bakken

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

29-32-6 (Small)

Bakken i 2008

 

29-6B-11 (Small)

Petra og Karl gifter seg.

 

29-32-1 (Small)

Valborg Bredahl, Walter Bredahl, Petra Bredahl, Marit Bredahl, Elsa Bredahl,

tjenestejente fra Sandsgården og Astrid Bredahl. Huset kommer fra Slagstad.

 

29-32-2 (Small)

Petra Bredahl

 

29-32-3 (Small)

Valter Bredahl

 

29-32-4 (Small)

Karl og Petra Bredahl med barna, fru Tollefsen på Sand og Tordis Repvik

 

29-32-17 (Small)

Ragnhild Njøs, mor til Marianne Helene

 

29-32-18 (Small)

Ester Njøs

 

29-32-22 (Small) 29-32-52 (Small)

 Edit og Kristian Bredahl med Ernst Ottem. Petra, Elsa og Karl Bredahl

 

29-32-25 (Small)

Elsa og Walter Bredahl

 

29-32-26 (Small)

Liv Aaker og Petra Bredahl

 

29-32-27 (Small)

                             Elsa og Walter Bredahl

 

29-32-32 (Small)

                             Petra og Karl Bredahl gifter seg

 

29-32-33 (Small)

På Kleivankaia: personer fra familien Bredahl etc.

 

29-32-35 (Small)

                         NN og Kjell Repvik med Elsa på fanget

 

29-32-40 (Small)

                                                    Petra og Karl Bredahl

 

29-32-46 (Small)

Petra og Karl med Elsa på Brunstadmyra

 

29-32-51 (Small)

                          Petra og Karl med Elsa og Knut

 

29-32-53 (Small)

                                    Elsa Bredahl på Brunstadmyra

 

29-32-41 (Small)

Bergljot Ytterstad, Edit Ottem, Ragnhild Bredahl og NN, NN, NN

 

 

29-32-55 (Small)

         Elsa, Petra, Peder Andreassen, Liv Aaker, Karl og Knut

 

29-32-58 (Small)

Karl, Kristian og Einar Bredahl med Birger og Odd Ytterstad

 

29-32-59 (Small)

                                 Marit Bredahl

 

29-32-62 (Small) 29-32-63 (Small)

                      Petra og Marit Bredahl                     Elsa Bredahl

 

29-32-64 (Small)  

               Petra Bredahl

 

29-32-71 (Small)

                  Petra, Walter, Elsa og Karl

 

29-32-72 (Small)

Petra og Karl, Bjarne Varnes, Odd Ytterstad, Ernst og Liv Ottem

 

29-32-83 (Small)

              Elsa Bredahl som konfirmant

 

29-32-86 (Small)

                              Marit Bredahl

 

29-32-87 (Small)

                                   Elsa Bredahl

 

29-32-88 (Small)

                                        Per Daleng

 

29-32-89 (Small)

    Petra Bredahl sammen med familien Wilmar Steinheim

 

29-32-90 (Small) 29-32-92 (Small)

                          Elsa som konfirmant                      Marit som konfirmant

 

29-32-95 (Small)

     Marit og Eva Bjørg Bredahl, Unni Aaker

 

29-32-96 (Small)

                              Petra Bredahl med familie

 

29-32-99 (Small)

Familiene Karl Bredahl, Kristian Bredahl, Simon Olsen og Angell Andreassen

 

29-21-45 (Small)

                                Petra, Kristian og Karl Bredahl

 

29-32-105 (Small) 29-32-112 (Small)

      Knut Bredahl som konfirmant         Marit Bredahl på "Galten"

 

29-21-22 (Small)

Familien Knut Bredahl: Knut, Ada, Linda og Kristel

 

29-21-23 (Small) 29-21-24 (Small)

                      Knut Bredahl                                         Knut Bredahl

 

29-21-53 (Small)

Marit Bredahl foran huset på naboeiendommen