Bruk 6 Kleiva/Kleven

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 6,  Kleiven

 

 

1901

15/695 får skyld 15 øre, utgått fra bruk 1, se folie 229, skyldelingsforretning gb. 8/10, tl. 22/6 1901.        Rett til  vann, nøsttomter, havning og torvemyr.

 

1906

Exekusjon hos Kristian Martiniussens enke for kr 137,96 med utlegg i en stuebygning stående på bruket for gjeld til Joh. Fr. Hansen, Sand, tl. 10/9 1906.

 

1909

Skjøte fra I. E. Christensen og Carsten Helberg på vegne av A. M. Helbergs gjenlevende hustrus bo til Hartvig Martinussen, f. 12/10 1871 for kr 600,- med rett for bruk 4 Skogsletten til gangsti og nøsttomt, tl. 8/2 1909.

Obligasjon fra Hartvig M. til Arbeiderbrug- og Boligbanken for kr 1000,. med 1.pr., skyld 20 øre., tl. 8/2 1909.

 

1937

Grunneiererklæring 12/11 fra Hartvik Martinussen f. 12/10 1870 med rett for Telegrafverket uten erstatning til å ha ledninger og anbringe stolper over eiendommen, samt nødvendig skogrydding.

 

1931

Skjøte dat. 15/1 1954 fra Hartvik Bredal Martinussen til sønnen Kristian Bredal, f.2/3 1903 for kr 700,-. Selgeren og hustru Marie skal ha disposisjon til det påstående våningshus så lenge de lever, verdien av husleien kr 1000,-.

 

 

1946

Panteobl. dat. 23/4 1946 fra Hartvig Bredal for kr 4000,-.

 

1951

Panteobligasjon dat. 8/6 1950 fra Karstein Bredahl til Småbruk- og Bustadbanken for kr 15000, grbf. 19/6 1954, 1.pr., kr 5000,- med 2.pr.

 

1954

Skjøte dat. 15/1 1954 fra Hartvik Bredal til sønnesønnen Karstein Bredahl, f. 22/12 1931 for kr 700,-. Selgeren og hustruen Marie skal ha bovære.

 

 

Gr.nr.29

Br.nr.6

Bruker 1945: Hartvik Bredahl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

1

 

 

 

6,0

 

 

26

21

19

 

28-6-0 (Small)

                                                Kleiva i 2008

 

Slektstavle for Kristian Bredahl og Karl Bredahl:

 

Utskrift av tavle

 

Mor til Kristian og Karl samt broren Einar Bredahl som ble gift på Bjarkøy, kom fra Ibestad. Hennes farsætt går tilbake til Bergen og

skredder Christian Arvesen, f.ca.1740, begravet 28/12 1796. Christen var døpt 29/9 1740 og foreldrene bodde på Sydnes i Bergen; arbeidsmand Arve Erichsen, g. 26/6 1740 med Anna Christensdtr. Christen Arvesen hadde foruten sønnen Arnt Arvesen sønnen Georg Mikal Arvesen, døpt 6/3 1771 i Bergen. Hans kone, Arianche Bøschen, var nok datter til Arnt Henric Bøschen, gm Else Margrethe Holst som også hadde barna Gedsche Margrethe, døpt 13/5 1729 og Sisel Margrethe, døpt 7/10 1731, alle i Domkirken i Bergen.

 

Morsætta er fra Lesja, se tavlen nedenfor.

 

Slekta til Ole Olsen,f.1825, Hauje (se tavlen ovenfor) på Lesja er oppført i egen tavle. Denne tavla har noe felles med tavla for Tynnøl-ætta.

 

Utskrift av tavle

 

Se slektstavle for Hariette Johanna Andreassen under bruk 29/12 Brunstadmyra (som også har røtter til Tynnøl-ætta).

 

Slektsopplysninger:

Peder Kristian Martinusen, f. 26/10 1834 på Slagstad, d. 28/12 1902 ble i 1858 gift med Karen Birgithe Olsdatter fra Kolsland. Hennes far kom fra Bolla. Far til Peder, Martinus Bredal Halvorsen, var også født på Slagstad og navnet Bredal kommer fra han. Barna til Peder og Karen:

 

1. Malia Josefine Leier, f. 30/10 1858 ble i 1880 gift på Krøttøy med Ole Kornelius Rasmusen, f. 1853, druknet 13/12 1890, 7 barn hvorav 4 levde opp.

2. Reginius Berg, f. 12/9 1860, druknet den 13/12 1890,

3. Wilhelmine Otelie Holm, f. 11/3 1863, bosatt i et hus som stod på bruk 3 eller 4 i Varnes.

   Otelie var mor til los Wilhelm Varnes, se bruk 29 Rydningen under Varnes.

4. Klodius Kårbø, f. 31/3 1865, d. 3/4 1865,

5. Konrad Kårbø, f. 4/6 1867,

6. Hartvik Johan (Hartvik Bredal), f. 12/10 1870, gift 1896 og bosatt på Slagstad, senere på 29/6.

7. Joakim Mikal, f. 8/7 1873, d. 18/8 1873.

                   

 

30-6-206

Hartvik og Marie Bredahl.

 

 

Hartvik Johan Bredal, f. 12/10 1870, d. 23/1 1957, ble i 1896 gift med Ovidia Marie Arntsdatter, f. 23/7 1873, d. 16/5 1959, fra Ibestad. Ovidia innflyttet i 1895 fra Ibestad.

Ovidias foreldre: Arnt Henrik Eilertsen, f. 8/7 1850 og hustru Oline Olsdatter, f. 1849, bosatt  Roldnes. Foreldre til Arnt Henrik var Eilert Arvesen, f. 1821 på Løbstad (far:Arve Arvesen) gift 27/10 1845 med Olava Marie Iversdatter, f. 1822 på Vik (far:Iver Ingebrigtsen). Arnt Henrik med familie bodde på Roldnes.  Otilie Mathilde Arntsdatter innflytter til Varnes i 1901 fra Roldnes i Ibestad.  Broren, Ragnvald Arntsen og kona Margrethe hadde butikk i Kanebogen i Harstad. Barna til Hartvik og Marie:

 

1. Marianne Helene, f. 27/9 1897, gift med Søren Njøs, Hardal i Sogn,

2. Ragnhild Lydianne Otelie, f. 4/7 1899, d. 25/3 1969.

    Hun hadde en sønn,  Bjarne O. Varnes, f. 22/5 1923, d. 3/2 1980,

3. Bergliot, f. 20/3 1901, d. des. 1991, gift med Sigurd Ytterstad, Dragland i Tj., bosatt på Seljestad,

4. Kristian Bredahl, f. 2/3 1903, d. 21/12 1994, gift og bosatt på bruket,

5. Arnold Waldemar, f. 22/3 1905, d. mai 1933 ugift,

6. Edit Synnøve, f. 11/12 1907, gift med Reidar Ottem, Hammerfest,

7. Einar Bredahl, f. 12/10 1911, d. mars 1991, gift med Eibjørg Henriette Salome Eilertsen, f. 31/12 1913, bosatt på Østnes, Bjarkøy.

8. Karl Berg Bredahl, f. 19/4 1915, d. 3/7 1984, gift og bosatt på bruk 32 på Sørsand,

 

 

30-6-200 (Small)

Hariette og Kristian Bredahl.

 

Kristian Bredahl, f. 2/3 1903, d. 21/12 1994 fra bruk 6 på Sørsand, gift med

Hariette Johanna, f. 5/4 1905, d. 29/5 2000, fra bruk 12 på Sørsand, barn:

1. Karstein Bredahl, C, gift 2/7 1955 med Inger Johanne Andreassen,

    f. 30/5 1935 fra bruk 10 på Nordsand, deres barn:

 Arne Kristian Bredahl, f. 29/9 1955, samboer med Torhild Nilsen, f. 10/8 1956, bor i Vardø,

 Terje Bredahl, f. 28/2 1957, samboer med Eva Vennatrø,

 Lisbet Bredahl, f. 23/3 1962, gift  med Edmund Evensen, f. 9/12 1961, bosatt i Harstad,

 Laila Bredahl, f. 26/10 1968, gift med Arne Lyngstad, f. 21/4 1966.

2. Valborg  Synnøve Bredahl, f. 10/2 1936, død 7/8 2013, var gift med Bjarne Kvamme, f. 10/12 1934, bosatt Lillehammer,

3. Astrid Bredahl, f. 10/2 1936, gift med Robert Vatne, f. 20/5 1934, bosatt på Ørnes.

 

 

30-6-205 (Small)

Familien Inger og Karstein Bredahl