Den store formuen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Oppgjøret eierne imellom skal visst ha vært at Christensen og Kildal delte utbyttet likt.  Men både på Sørsand og Sandtorgholmen kunne handelsmennene hjelpe allmuen under nødsårene mens krigene raste som verst i Europa. Og dette ble gjort, selv om gårdeiere ofte måtte sette eiendommen i pant. Handelsmennene opererte på mange måter som en bank, men de fattigste fikk også nødhjelp når det trengtes…..

I romanen til L. J. Andersen, ”Røvar-Aleksander og barken Patriot” antas at Kildal hadde inngått et avtalt spill med Christian Aleksanderson om en del av utbyttet. Dette er i beste fall bare antakelser. Kildal kunne da ha risikert sitt gode navn og rykte. Kapteinen Alexandersson på Patriot endte som gjestgiver på Borgevær i Lofoten da saken var over.

Ottar Sandnes har fanget opp en bygdetradisjon i Tjeldsund, Håløygminne 1941:

”… når mannskapet på kaperen kom og krevde prisepenger, ga Rasmus Christensen de korn og brennevin og trøstesløse ord om hvor vanskelig det var å få prisepengene utbetalt”.

Kildal og Christensen hadde nok blitt enige seg i mellom hvordan utbyttet skulle fordeles, ”prisen” tilfaldt kaperen og dennes rederi.  I nødsårene måtte ”oppgjør i korn” ha betydd vel så mye som penger…

 

Utviklingen på Sandtorgholmen og Sand utover 1800-tallet ble noe forskjellig.  Selv om eierne av Sandtorgholmen nok til tider hadde økonomiske problemer, ble bygninger tatt vare på og står her den dag i dag. På Sand er det ingen bygninger igjen etter det gamle handelsstedet. I avsnittet Sand 1811-1878 er skiftet etter Chr. Kildal den eldre omtalt. Under gårdshistorien (29/1) og Sand under fam. Kildal får en inntrykk av at svært mange eiendommer måtte pantsettes under nødsårene.  Det var nok ikke like lett å realisere disse verdiene når bergenskjøpmennene ville ha sitt i kontanter.  Utviklingen av det nære og nye handelsstedet i Nergårshamn på Bjarkøy førte nok også til at eierne gikk konkurs i 1878/79. De nye eierne på Sand klart heller ikke å beholde stedet og bygningene og hovedbygningen ble revet på 1960-tallet.

29-1-25 (Small)