Elgmøte april 2014

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Elgmøtet sist i april på ungdomshuset samlet mye folk, også fra byen. Som kjent er det rundt 100 elger på øya vinterstid. I gamle Harstad kommune er det til sammenligning trolig 80 - 100 dyr. Den gjør nå stor skade på øya. Beiting på skog og innmark, samt  rasering av hager av ymse slag reduserer livskvaliteten til sandsøyværingene.. I fjor ble det felt 36 dyr av ei kvote på 44.

På folkemøtet var det stor enighet om å redusere bestanden raskest mulig med de hjelpemidler som er lovlige. Drivjakt blir nødvendig for å få frem kyrne med kalvene. Det søkes også om å få jakte helt oppmot jul. Hvis elgbestandsplanen blir godkjent, skal det felles rundt 60 elg til høsten på Sandsøya.

se-hage2 (Small)   se-hage1 (Small)

                                                                                      Hage- og husbesøk på Kolsland