Generell informasjon

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Det er gitt klare retningslinjer for slike adresser. I forslaget nedenfor er angitt bl.a. gnr og bnr for hvert bosted, men dette er kun for å sikre seg at veinummeret tilkommer rett bosted. Veiens navn bør være valgt slik at beboerne kjenner seg igjen, startsted er normalt et veidele. Veinummerene skal være 1, 3, 5 osv på venstre side og 2, 4, 6 osv. på høyre side ved stigende nummerering. Når flere boenheter finnes langs en stikkvei utfra hovedveien, vil en forenkle nummereringen ved å gi denne veien et eget navn. Det vil hindre at ”kjørende” ikke kjører inn i denne veien når de kjenner veiadressen. For å unngå å ”lage nye veinavn”, har en ved mindre ”sideveier” kun benyttet nummersystemet. Når de fleste boenhetene finnes på ene siden av veien, skal en boenhet på andre siden av veien få neste nummer i rekkefølgen. Dette fører til at en ”hopper over” en rekke nummer. Tanken er at en raskt skal finne fram når en har veiadressen med nummeret. Det er altså rekkefølgen av alle avkjørsler som i stor grad bestemmer valgt veinummer.