Glimmer

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Geo-008 (Small)

Disse mineralene er funnet på Sandsøya og er hovedbestanddelene i fylitten på øya.