Oversikt/forklaringer

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Arkeologene har sin egen tidsregning. Noen av tidsrommene kommer noe "senere" her nord. Vi viser ikke den antatte  alderen på funnene. Hvis du vil lete etter flere opplysninger, trykk arkeologi.

 

Epoke

Tidsrom

Eldre Steinalder

9500-4000 f.K.

Yngre Steinalder

4000-1700 f.K.

Bronsealder

1700-500 f.K.

Eldre Jernalder

500 f.K. til 550 e.K.

Yngre Jernalder

550-1050 e.K.

Middelalder

1050-1537

Nyere tid

1537 e.K. ->

 

vikingegrav 28-1 (Medium)

Åpnet grav på Kråkenesset med Bjarkøy og "øyan" i bakgrunnen.