Rasmus Madsen Brems

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Mange slektstavler på Sandsøya viser røtter tilbake til Rasmus Madsen Brems som hadde jektebruk på Slakstad rundt 1660. Vi vet ikke så mye om han, mantallet 1664-1666 forteller det meste. Han var eneste bruker på Slakstad på denne tiden, f.ca.1600 og hadde flere barn. På denne tiden befraktet han årlig ca. 300 voger tørrfisk, enten til Trondheim eller Bergen på jekta si som var på 12 lester, rundt 20 tusen liter. De største jektene her nord var på rundt 20 lester, 50-60 fot (1632:Tørne Olsen, Nergård, 20 lester), men også mindre jekter var benyttet (1632:Mikkel Askildsen, Fenes, 9.5 lester).

 

Mantallet forteller at han hadde sønnen Rasmus Rasmussen, f.1641, d. på Slagstad som dreng, dessuten to fostersønner, Mogens Hansen, f.ca.1645 og Niels Jonsøn, f.ca.1650 hos seg. Dessuten hadde knekten Hans Olssøn, f. ca. 1635 opphold på Slakstad.

 

Foreløpig har vi ingen sikre bevis hvorfra slekten Brems eller navnet Brems kommer fra. Det finnes i Danmark og kanskje Tyskland, men dette kan vi kanskje finne ut av siden. Vi ser at navnet ofte er nevnt sammen med andre kjente familienavn på 1700-tallet, ved slike ekteskap forsvinner ofte det ene navnet, for siden og dukke opp igjen. Ved folketellingen 1865 i Norge er ikke navnet lenger i bruk som familienavn. Etter hvert som flere opplysninger tilkommer, vil de bli anført på tavlen nedenfor. Her opptegnes bare den eldste delen av slekten for å forsøke å finne mere ut om opprinnelsen til slekta.

 

Kommentarer så langt til oversiktstavlen:

På tavlen er eldste personen ennå Rasmus Madsen Brems på Slakstad. Hans egne barn har spredt navnet til Sørreisa, Lenvik og Hamarøy. I Sørreisa "utgår" navnet etter inngifte med slekten Winther, men etterkommere herfra blir også forfedre til "de perolinske" på Sandsøya.

 

Vi finner også en Nils Mikkelsen Brems, f.ca.1630 i Trondheim som har slått seg opp på handel på "nordlandene". Han er ganske sikkert i slekt med Rasmus Madsen Brems. Foreløpig kan en anta at det har eksistert en Mikkel Brems som var bror til Rasmus Brems og at hans sønn kanskje har "tatt i mot" tørrfisken til onkelen på Slakstad.

 

Slektstavle Brems