Under Jakob og Odleif Kristiansen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 7, Husbakken

 

Matr. nr. 29, løpenr. 158a, Husbakken av Altevik, husmannsplass under bruk 2.

I grunnboken er de samme dokumenter etter 1916 anført både under Husbakken, bruk 6 og bruk 7, unntatt stuebygningen som Molin selger til Jakob Kristiansen (delingen av gården Altevik i to like deler førte til to bruks-nummer på den gamle husmannsplassen).  

 

1916

Skylddelingsforretning hvorved fradeles Jakob Kristiansens parsell  ”Husbakken” av skyld 13 øre, hovedbruket gjenstår med 2,32. Skylddeling datert 19/7, tl. 6/11.

 

Skjøte fra Simon og Johan Kildal til Jakob Kristiansen på bruket og en torvteig i utmarken for kr 800,-, tl. 21/5 1917.

 

1917

Kjøpekontrakt fra Johan Molin til Jakob Kristiansen på en stuebygning på  bruket for kr 1100,-, datert 23/9 1916, tl. 21/5 1917. Obligasjon fra Jakob Kristiansen til Arb.-og Boligbanken for kr 2500,- med 1.pr. bruk og hus, tl. 21/5.

 

1917

Skjøte fra Jørgen Kildals barn til Jacob Kristiansen på bruket for kr 600,-, betalt kr 200,- resten kr 400,- fra Arbeiderbruk- og Boligbanken.  Jakob og broren Ingvald Kristiansen kom fra Skarstein på Grytøya.

 

1935

Panteobl. for lån i Trondenes Spb. for kr 400.

 

1937

Auksjonsskjøte, dat. 12/10 til Jakob Kristiansen, f. 5/10 1879 for kr 1550,-.

 

1942

Skjøte 6/11 1942 fra Frithjof Kristiansen som sammen med sin bror er eneste myndige arvinger etter avd. Jakob Kristiansen og til hvem hjemmelen er overført etter loven til Odleif Kristiansen, f. 19/4 1015, kjøpesum kr 1500,-.

 

1945

Panteobl. dat. 21/9 fra Odleif Kristiansen til Bjarkøy Spb. for kr 2000,- med pant i eiendommen.

 

Husene er utskilt av eiendommen og tilhører i dag Rigmor og Benn Olav Tvedt.

 

Slektstavle med slekta til Odleif Kristiansen:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger for folket som innflyttet til Sandsøya fra Skarstein på Grytøya:

Jakob var den siste faste beboer på Skarstein på Grytøya. Den 28/4 1915 flyttet Jakob og kona Agnete fra Bryggerhaug (oppfostret på bruk 4 på Slagstad) med eldste barnet (Odleif ni dager gammel).

 

Bruk på Sandsøya som fikk innflyttere fra Skarstein: 32(Holtborg) og 32(Eidsvold), 31(Haugan), 31(Elvebakken), 30(Bratten),  30(Nordstad), 30(Husbakken) og 29 Damgård. Etterkommere fra brukene på Kolsland og i Altevika er i slekt i følge denne oversikten:

 

Mikal Møller Karoliusen, f. 1819, d. 19/1 1892, innflyttet fra Flakstad i Torsken til Skarstein, gift med Anne Regine Kristoffersdatter fra Hol i Tjeldsund, f. 1/6 1823, d. 24/11 1898. Hennes foreldre var Christopher Rode, inderst på Hol i Tjeldsund og kona Serine Olsdatter Bruun (navnet Bruun ble siden benyttet i familien). Foreldre til Mikal Møller var Karolius Monsen, f. 1799 i Veimannen, gift med Pernille Eleaserdatter, f. 1789. Kariolius ble gårdmann på Flakstadvåg. han er 3. barnet til Mons Jonsen, f. ca. 1764, d. 1831, gift med Lovise Jonsdatter fra Kjerringvika, d. på Veimannen i 1832. Far til Mons var født 1731, d. 1785 og var gift med Karen Guldbrandsdatter, disse kom til Veimannen da bruket stod ledig.

 

Denne ættegreina er derfor i slekt med "de perolinske" på Sandsøy, eksempler: På Kolsland blir Ingeborg Andreassen på bruk 5 og Lorentz Mikalsen på bruk 3 "firmenninger". I Altevika blir Odleif Kristiansen "firmenning" med de samme personer.

Barn født i Torsken og Skarstein:

1.Kristoffer Sedenius, f. 23/1 1846, utflyttet til Lonkan,
2.Peder Olaus, f. 14/9 1848, utflyttet til Torsken i 1877,
3.Martin Sigvardt Møller Mikalsen, f. 6/1 1852, gift 1882 med Ovidia Helene Pedersdatter, f. 7/6 1856 fra Kolsland, barn:                                                                        

1.Alfred Marinius, f. 18/7 1883, d. 1/3 1884,

2.Karl Alfred Marinius, f. 16/6 1886,

3.Peder Mikal, f. 6/1 1892,

4.Sigurd Olai Mikalsen, f. 3/11 1893, se bruk 3, Elvebakken på Kolsland,

5.Henrik Mikalsen, f. 22/6 1896, se Damgård på Sørsand,

4.Hanna, f. 1861, d. 1873,
5.Ellerine Leonore Agnete Brun Mikalsdatter, f. 4/9 1855 i Torsken, d. 30/3 1933, gift på Skarstein med skredder Kristian Thomasen, f.1841 som kom fra Myre på Dverberg. I 1875 er han logerende hos Jens Nikolai Ingebregtsen på Myre, opplyses og være født i Hadsel pg i 1841 (samme år som ved sønnen Jakobs fødsel). Kristian er født 15/7 1841 av foreldre ungkar Thomas Olai Nielsen, Nielseviken og pike Birgithe Nielsdatter. Fadder er blant annet Marthe Peersdatter i Nielseviken. Barn:

1.Jakob Emil Kristiansen, f. 5/10 1879, kjøpte Husbakken i Altevik,

2.Anna Margrethe, f. 1/5 1884, se bruk  9, Bratten i Altevik,

3.Berntine Terese Otelie (Dina), f. 6/9 1886, gift med enkemann Fredrik Adolf Nikolai Bendiksen, f.7/3 1881 på Akkarnes, bosatt på Vestnes. Fredrik var sønn av Bendik Johan Klausen og hadde tidligere vært gift med Sigrid Henriette Rudolfine Pedersen, d. 1911.

4.Elida Konstanse Marie, f. 25/4 1893, d. 17/12 1894,

5.Ingvald Konrad Brun, f. 24/8 1896, se Nordstad i Altevik under bruk 2,

6.Anna Karoline Cecilie Brun Mikalsdatter, f. 4/10 1858, se Haugan på Kolsland,
7.Sofus Enok Sigvart Mikalsen, f. 16/6 1861, gift i 1893 med Simonette Marie Olsdatter, f. 1860 fra Torsken og utflyttet til Torsken,
8.Joakim Kristian Hagerup, f. 22/9 1863, gift 1889 med Jakobine Birgithe Andersdatter, f. 1871 fra Ørja, fire barn født i Skarstein, utflyttet til Torsken,
9.Trine Mathilde Regine, f. 17/1 1866, gift 1886 med Anton Frantsen, f. 2/8 1860 fra Akkarnes, 5 barn født på Skarstein, utflyttet til Nergårdshamn.

Angående slekta til innflytterne på Holtborg og Eidsvold på Slagstad, se under bruk 3, Eidsvold.

                                      30-6-100 (Small)

 

Slektstavle for familien Kristiansen:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger for Jakob Kristiansen med familie:

Jakob Emil Kornelius Valdemar Kristiansen, f. 5/10 1879 på Skarstein, gift 10/11 1912 med Agnete Johanne Lorentsen, f. 25/9 1889 fra Bryggerhaug i Lenvik, d. 9/7 1932. Agnete var konfirmert i Bjarkøy i 1905. Angående Agnete, se også bruk 4, Holtborg på Slagstad der hun var fosterdatter hos sin tante.

Litt om slekta til Agnete:

I folketellingen 1900 finner vi faren Lorents Hartvik Jensen, f.27/2 1866 i Lenvik boende på gården Mellom- Høglien, gårdbruker og selveier, hvalfangerarbeider. Han er nå blitt enkemann og har foruten tjenestefolk to barn hjemme på gården, Hartvik Lorentsen, f. 1887 og Olav Lorentsen, f. 1891. Dattera Agnete er på dette tidspunktet kommet til Slagstad og er fosterdatter hos Kasper og Anna Ovedia, f. Olsdatter, f. 22/4 1854 på Bryggerhaug i Lenvik og tante til Agnete. Mor til Agnete, Othelie Marie Olsdatter, døde 11/6 1897 av hjernehinnebetennelse. Hun var f. 14/5 1858 på Bryggerhaug i Lenvik, døpt i Tranøy kirke og søster til Anna Ovedia på Holtborg på Slagstad. Ved vikselen i 1886 i Lenvik kirke med Lorents Hartvik oppgis hun være bosatt på Høglid, men født på Bryggerhaug i Tranøy 1853.  Årstallet er feil da kun ei med dette navn og foreldre er født i 1858. Samme året som Othelie døde har hun et barn, Lovise Marie Jendine Lorentsen, f. 26/7 1897, d. 10/11 1897 på Skognes. Vi finner også to andre barn som døde tidlig: Alfred Kornelius Bernhard Lorentsen, f. 15/3 1891, d. 18/10 1891 på Skognes og Hanna Jakobia Evinda, f. 21/3 1896, død 16/5 1896. Agnete var bare 8 da hennes mor døde. Noen av opplysningene er hentet fra kirkeboken for Lenvik og Tranøy. Foreldrene til Lorents Hartvik var gårdbruker Jens Hartvik Jensen, Høglid og hustru Gjertrud Anna Ingebretsdatter. Foreldre til Othelie Marie var Ole Andreas Andreassen og Oleanna Marie Olsdatter på Bryggerhaug.

 

30-8-25 (Small)

            Odleif og Frithjof sammen med foreldrene Jakob og Agnete på Husbakken

 

Barna til Agnete og Jakob:

 

1.Odleif Steinar Kristiansen, f. 19/4 1915, d. 6/1 2005, gift med Gunvor Johanna Bertheussen fra Stamsund, f. 15/8 1915, d. 7/7 1993. Litt om slekta til Gunvor: Bertheus Christian Baardsen, f. 24/7 1846 på Inndyr i Gildeskål (av foreldre Bård Fredriksen og hustru Else Ingebrigtsdatter) er ved folketellingen 1865 tjenestedreng hos Christoffer Mentzoni på Inndyr. Ved  tellingen i 1875 er Bertheus fisker og losjerer i Kvartal 15 i Bodø. Han blir gift i Buksnes den 23/9 1877 med Ane Johansdatter, f. 1848 i Buksnes hvor barna Johan, f. 1878 og Peder, f. 1888 er født. Ved folketellingen 1900 er Bertheus fisker og gårdbruker på gården Aasen, Svarholt indre i Buksnes og har nevnte sønner hos seg. Kona, Anne Olette  Rasch Johandatter, f.5/3 1848 er av foreldre Johan Dass Jansen og hustru Ovedia Olava Sandsund.? Sønnen Johan Bernhard Bertheussen, f. 8/4 1878 på Aasen i Svarholt, d. i Stamsund 3/1 1958  blir gift med Oluffa  Andersen, f. 5/2 1876, d. 4/4 1958 fra Værøy og siden bosatt i Stamsund hvor dattera Gunvor er født. Oluffa er datter til Anders Olsen Røv, f. 1845 i Surnadal, gift med Jonætta Knudsdatter, f. 1853 fra Værøy. I 1900 har disse følgende barn hjemme på Værøy: Oluffa, f. 1876, Alfred, f. 1888, Ole, f. 1890 og Sigrid, f. 1892.  Barna til Odleif og Gunvor, alle født på Sandsøy:
1.Anne Janny Kristiansen, f. 17/1 1943, gift med Jan Jansen fra bruk 26 på Sørsand.
2.Rigmor Kristiansen, f. 27/5 1946, gift med Benn Olaf Tvedt og bosatt på Vegårdshei. Våningshuset er utskilt som fritidsbolig og overtatt av denne familie.
3.Odd-Geir Kristiansen, f. 7/11 1951, gift og bosatt i Harstad, kona Åsta er fra Dale på Grytøya.

 

2.Frithjof Torbjørn Steinar Kristiansen, f. 10/ 1920, gift med Rannveig, ingen barn. Fostermor til Rannveig (Lina) kom til Husbakken som hushjelp sammen med Rannveig.

 

 

Gr.nr.30

Br.nr.6

Bruker 1945: Odleif Kristiansen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

1

 

 

 

 

8

 

 

24

20

19

 

          30-6-102

 

 Frithjof og Odleif hadde to båter i lag. Under krigen var MK Falken beordret til føring av varer og

           utstyr for tyskerne.

 

Odleif Kristiansen bodde først i de gamle husene på Husbakken inntil han oppførte nytt våningshus like etter krigen.  Han drev fiske med MK Falken, ei tid også fra Steinavær der Simon Moritzen var med som kjentmann.  Skarstein ble også benyttet en del, spesielt hentet de brendsel i Kvantovika på vestre side av Storelva ned fra vatnet.  Enda henger en løpestreng fast oppe i lia som Jakob og Odleif benyttet for vedtransport ned til havet.  Vedhogsten foregikk  så sent at sønnen Oddgeir også var med på dette. I de senere år arbeidet Odleif i Statens Vegvesen. Da var Odleif og Gynnvor flyttet til Ervika i Harstad.

 

Odleif hadde en av de første bilene på øya, se eget kapittel om denne.

 

 

Fam Oddleif Kristiansen (Small)

                      Familien Gunvor og Odleif Kristiansen samlet på Husbakken

 

              30-6-103 (Small)

30-6-17 (Small)

                                                     Bruk 6 (7) Husbakken i 2006