Under Jørgen Olsen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 6, Husbakken

Matr. nr. 29, løpenr. 158b, Husbakken av Altevik, husmannsplass under bruk 3.

 

1897 og 1904

Alfred Hagbart Jørgensen får fradelt bruk 4 av Brunstadeiendommen på Nordsand i 1897, skjøtet er datert så

sent som i 1904.

 

1908

Kjøpekontrakt hvor Jørgen Olsen selger til Karl Joakim Jørgensen våningshus og en fjøsbygning stående i Altevik for kr 400,-, tl. 13/4, se bok 2, 5. bind, folie 148. I grunnboken er husene innført under 158b.  Det må bety at Jørgen Olsen oppførte husene her eller overtok tidligere oppførte bygninger.

 

Husene blir videre solgt til Johan A. Molin, han kommer til Husbakken i alle fall før 1911. Vi kjenner ikke til de som har bodd fast her utenom Jørgen Olsen som kom hit 1854-1858, bruket var da en husmannsplass under Kildals.

 

 

 

30-6-20 (Small)

                                  Husbakken etter tegning av Karsten Pedersen

 

Slektsoversikt for etterkommere av Jørgen Olsen fra Lesja på Sandsøy:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger for Jørgen Olsen:

Jørgen Olsen Bottembrekken, f. 6/11 1828, fra Lesja i Gudbrandsdalen 5/5 1849 (folie 360 i Lesjas kirkebok), d. 1924.

Hans foreldre var: husmand Ole Jørgensen Bottembrekken og hustru Marit Justsdatter. Jørgen ble gift 4/12 1852 på Slagstad med Kirsten Marie Korneliusdatter, f. 30/8 1830 fra Horsevika, d. 25/7 1909.  I 1852 var Husbakken blitt ledig. Da sønnen Martin blir døpt i mars 1858 er foreldrene kommet til Husbakken, flyttet altså hit mellom 1854 og 1858. De ble gift mens de bodde på Slagstad, trolig i huset til Steffen Blix Iversen (bruk løpenr. 153 som ble til bruket Kjær).

 

Foreldrene til Kirsten/Kristine Marie var Kornelius Dons Gabrielsen, f. 1799, d. på Slagstad 1850, gift 1828 med Ane Susanna Einarsdatter, f. 1803 i Nergård på Bjarkøy, d. 4/4 1874 på Sand. Kornelius var sønn av Gabriel Jensen, f. 1761, d.1800 gift 2. gang med Kirsten Mortensdatter Trane, bosatt på Vestnes. Kornelius var konfirmant fra Altevika og hans familie bodde lenge i Horsevika, sist på Fenes. Foreldre til Gabriel Jensen var Jens Pedersen, f. ca. 1731, gift med Elen Pedersdatter, f. ca. 1730, d. 1788, bosatt på Vestnes. Vi kjenner også til foreldrene til Jens: Peder Joensen (Peders far kom trolig fra Krøttøy og flyttet til Meløy hvor han bodde), gift med Elen Gabrielsdatter(som trolig kom fra Sjursvika) på Vestnes.

 

Barna til Jørgen og Kirsten Marie:

 

1.Ole Johan Jørgensen, f. 4/9 1852 på Slagstad, d. 6/6 1912, se bruk 5, Varnes under Sørsand,
2.Karoline Antonette, f. 9/9 1854 på Slagstad, d. 2/1 1916, gift på Fenes med Peder Kr. Johnsen,
3.Martin Jørgensen, f. 31/12 1857, gift i Altevik med Nikoline Berntine Hansdatter, f. 1863 fra Tranøy, 6 barn før 1900, se Kobbevollen på Sørsand.
4.Alfred Hagbart, f.17/9 1860, se bruk 8, Steinheim på Nordsand,
5.Johanna Emelie, f. 15/1 1864, se bruk 8, Nedre Sletten på Sørsand,
6.Jens Nikolai Jørgensen, f. 24/6 1866, se bruk 4, Varnesvollen på Sørsand,
7.Karl Joakim (Kim) Altevik, f. 7/3 1872, d. 23/5 1952 se bruk 22, Kirkaker på Sørsand.

 

Folketellingen 1900, Husbakken:

Jørgen Olsen og Kristine Korneliusdatter har de to yngste barna hos seg, Jens er blitt gift med Emelie Hansdatter og har dattera Signe (se 29/4) og Karl er gårdsarbeider og fisker, ugift (se 29/22). Dessuten har de hos seg ei fosterdatter, Kristine Martinsdatter, f. 1890 i Bjarkøy, trolig 2. barn til Martin og Nikoline.        

Jørgen Olsen lar yngste sønnen Karl få kjøpe husene på Husbakken, se år 1908.

 

30-6-JO-1 (Small)

Ragna, datter av Alfred H., gift Andreassen på Sandvoll.

 

Bildet er funnet på Husbakken i 2008 hos Rigmor Tvedt.

 

30-11-2-15

Anny gift Joramo, NN Joramo, Martin Jørgensen, Kristine Pettersen og Albertine (Tina) Brunstad.

 

30-11-2-21

                             Familien Martin og Ingrid Jørgensen, sønn Harry

 

30-11-2-23

Ingrid Jørgensen og Randi Andreassen (datter til Johanna Jørgensen)