Årets Sandsøyværing

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Fredag 2. juli ble årets Sandsøyværing kåret under tilstelningen "Ganefryd" på Folkvang,

 

DUGNADSGJENGEN fikk prisen !

 

Eldar Jørgensen tok imot prisen på vegne av gjengen. Han er også leder av "Sandsøy Vel".

På Sandsøya kan en få det meste til dersom denne "gjengen" tar et tak.

Vi tar med noen bilder som viser gjengen i arbeid:

 

30-2,1-16 (Small)

Eldar Jørgensen i sving ved utvidelsen av kjøkkenet på Folkvang.

 

30-2,1-17 (Small)

Evald Steinheim og Bjarne Olsen under utvidelsen av huset.

 

30-2,1-14 (Small)

Gjengen i gang med malerarbeider. De fine "dragehodene" på taket er

laget av Eldar Jørgensen, tilsvarer de gamle som "tidens tann" overvant.

 

sd-2010-71 (Medium)

Svein Midtun, Evald Steinheim og Eldar Jørgensen i sving med innredningen.

 

sd-2010-72 (Medium)

Vi vil også fremheve den enorme innsatsen komitemedlemmer og enkeltpersoner har bidratt med

gjennom mange år. Blant annet all den gode maten stuert Andre Myrvang (her i sving på kjøkkenet)

har laget som vi alle har hatt gleden av og nyte.

 

sd-2010-70 (Medium)

Vi må heller ikke glemme den enorme innsatsen alle damene har bidratt med. Her viser vi bare

et glimt fra kjøkkenarbeidet og planleggingen av en tilstelning: Wenche B. Jørgensen i gang

med "Kvæfjordkaka", Britt Midtun i sving med andre gjøremål på kjøkkenet. I bakgrunnen kan

vi skimte Ingebjørg Bredahl og Inger Bredahl i gang med annen planlegging. Hva kunne vi egentlig

ha fått til uten alle disse flittige hendene og damenes omtanke og planlegging ?