1893 - 1907

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

 

1893 - 1907

Lars Brunstad var formann i 11 år. I 1907 ble det uenighet om hvor den tiltenkte skytebanen med statstilskudd skulle ligge. Slagstad og Kolslands medlemmer ville ha banen til Slettebakken, mens de øvrige foreslo Einaråsen, se kapittelet Skytebanen. Det endte opp med to skytterlag på den lille øya og drifta stanset opp.

 

Lars Johannes  Andreas Magnussen Brunstad, f. 1862, fra Ørskog, se bruk 1 på Nordsand var den som visstnok skal ha startet laget. Han hadde nok skytterinteressen med seg fra Ørskog, men tilgangen på våpen var dårlig.