1914 - 1917

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Vetten og Sandsøy skytterlag

 

Laget varte i 3 år, formann D. B. Tollefsen. Han foreslo at de to splittede lagene skulle slå seg sammen, og dette ble det enighet om. Lagets styre etter sammenslutningen: formann I. Høve (30/2), nestformann D.B. Tollefsen (29/21), Karl Kulsland (31/Haugan) og Isak Larsen (29/10). Kasserer var S. Kildal (30/3). Revisorer var Ole Slagstad (32/5) og Paul Simonsen (32/5).

 

Premieskytingen 1914, 400 m, skyting 1, 5 skudd liggende:

1.I. Høve 41 pt,
2.P. Stangnes, 38 pt,
3.Edvard Paulsen, 32 pt,
4.D.B. Tollefsen, 31 pt,
5.P. Simonsen, 25 pt.

 

Skyting 2, 200 m, 3 skudd liggende:

1.Isak Larsen, 26 pt,
2.D.B. Tollefsen, 24, pt,
3.I. Høve ,24 pt.
4.S. Kildal, 23 pt,
5.P. Stangnes 23 pt,
6.Edvard Paulsen, 21 pt.

 

1915        Det samme styre, men interessen var falt betraktelig, kun 8 mann var aktive (30 skudd).

1916        Olaf Henriksen formann, laget fikk hele 27 medlemmer, formannen måtte lade alle skuddene for at laget skulle skyte.

1917        Laget manglet skudd, ingen skyting.

1918        Laget ble oppløst og kassabeholdningen på kr 23 ble gitt til et kommende hus og ungdomslag på øya.

   

31-3-34 (WinCE) 31-3-35 (WinCE) 31-3-36 (WinCE) copy