1947 - 1960

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

 

Sandsøy Skytterlag

 

Kun en fra den gamle garde, Edvard Paulsen var med i dannelsen av Sandsøy skytterlag i 1947. Han var som vist en god skytter allerede som 18-åring. Like etter krigen ble Sandsøy skytterlag stiftet. Lorentz Mikalsen hadde tegnet medlemmer. Dette hadde ingen direkte sammenheng med etableringen av HV-områdene i landsdelen. Det var nok krigen som nå var slutt og tillatelsen til igjen å ha våpen som førte til dannelsen av laget.

 

FormennSS

 

Lorentz Mikalsen     Bertrand Hansen  Hilbert Norheim Harry Hansen      

                     

FORMENN

Utdrag fra møteboken forteller:

       

Lorentz Mikalsen                10 år

Bertrand Hansen                 2 år

Harry Hansen                         1 år

Hilbert Norheim                 1 år

 

Etter hvert som medlemmene reiste bort, ble aktiviteten lav og ingen arbeidet for skyttersaken. Målet var hele tiden å få flest mulig habile skyttere, klasse 2 hadde oppsatte krav til skyteferdigheten.

Den 10. mai 1947 var det stiftelsesmøte på "Folkvang", saksliste:

1.Navnet ble Sandsøy Skytterlag
2.Kontingent. Foreløpig satt til kr 2 i året.
3.Valg: Lorentz Mikalsen formann, styret hadde med Wilmar Jørgensen og Hilbert Johansen, varamenn: Harry Slettli, Kåre Berg og Bertrand Hansen.
4.Kasserer: Ole K. Olsen, Kolsland.
5.Revisorer: Sverre Meløe og Johan Molin.
6.Lover: Laget skal bruke lovene slik de fremstår i "grunnreglene".
7.Angående geværer: Styret ordner med Senja Skyttersamling om utlån av militære geværer, også med kjøp av nye piper og ammunisjon.
8.Skytebane: Ole K. Olsen og Ole Slagstad ser ut bane nord om Einaråsen.

 

1947

År

Formann

Bokførte skudd

Skyttere 2. klasse

Skyttere 3. klasse

1947

Lorentz Mikalsen

1927

 

 

Harry Slettli ble den første lagmester.

 

Medlemsliste 1947(37), Skytterne brukte 4 utlånte militærgeværer fra Senja Skyttersamlag og et lagsgevær:

Medlem

Født

Medlem

Født

Medlem

Født

Ingvald Andreassen

1901

Oskar Fredriksen

1933

Sigurd Meløe

1928

Johan Benjaminsen

1901

Harry Hansen

1921

Paul Mikalsen

1921

Oskar Benjaminsen

1924

Bertrand Hansen

1925

Lorentz Mikalsen

1919

Kåre Berg

1916

Øystein Jansen

1898

Johan Molin

1916

Kristian Bredahl

1905

Wilmar Jørgensen

1907

Aksel Moritzen

1915

Karl Bredahl

1915

Ingvald Kristiansen

1896

Kristen Moritzen

1926

Bjarne Bredahl

1922

Simon Kildal dy

1927

Hilbert Norheim

1910

Henry Fjellbu

1905

Torstein Kildal

1929

Berg Norheim

1915

Sigvald Fjellbu

1930

Sverre Meløe

1900

Harry Olaisen

1925

Ole Kristian Olsen

1885

Kåre Olsen

1913

Oddmund Olsen

1917

Simon Olsen

1913

Edevard Paulsen

1894

Arvid Paulsen

1926

Paul Pettersen

1906

Harry Slettli

1920

Edmund Tollefsen

1917

Erling Tollefsen

1922

 

 

 

 

Laget hadde 32 aktive skyttere.

1948

I 1948 gikk medlemstallet noe ned (30 medlemmer), resultatene fra skytinga var nok årsaken. Dette året fikk også de som ble med i HV utlevert sine geværer og dette forbedret forholdene, hele 18 geværer var i bruk. Det kan nevnes at bare 6 av samlagets 50 skytterlag hadde flere geværer. Samme året skjøt to av medlemmene i 2. klasse.

År

Formann

Bokførte skudd

Skyttere 2. klasse

Skyttere 3. klasse

1948

Lorentz Mikalsen

3447

Wilmar Jørgensen

 

 

 

 

Hilbert Norheim

 

 

1949

28 medlemmer. Dette året var skuddtallet hele 4863 og hele 5 mann skjøt til klasse 2, betydelig forbedring av skyteferdigheten.

År

Formann

Bokførte skudd

Skyttere 2. klasse

Skyttere 3. klasse

1949

Lorentz Mikalsen

4850

Wilmar Jørgensen

 

 

 

 

 

Bertrand Hansen

 

 

 

 

Lorentz Mikalsen

 

 

 

 

Hilbert Norheim

 

 

 

 

J. Simonsen

 

 

1950

23 medlemmer, skuddtall 3695, 6 skyttere i klasse 2.

År

Formann

Bokførte skudd

Skyttere 2. klasse

Skyttere 3. klasse

1950

Harry Hansen

3695

Harry Hansen

 

 

 

 

Wilmar Jørgensen

 

 

 

 

Lorentz Mikalsen

 

 

 

 

Hilbert Norheim

 

 

 

 

Arvid Paulsen

 

 

 

 

Bertrand Hansen

 

 

1951

17 medlemmer, fortsatt 6 skyttere i klasse 2.

År

Formann

Bokførte skudd

Skyttere 2. klasse

Skyttere 3. klasse

1951

Hilbert Norheim

1901

Harry Hansen

 

 

 

 

Wilmar Jørgensen

 

 

 

 

Lorentz Mikalsen

 

 

 

 

Hilbert Norheim

 

 

 

 

Arvid Paulsen

 

 

 

 

Bertrand Hansen

 

 

Medlemsliste 1951 (17):

Ingvald Andreassen, Bertrand Hansen, Harry Hansen, Gunnar Ingebrigtsen, Werner Jørgensen, Wilmar Jørgensen, Ingvald Kristiansen, Kristen Moritzen, Lorentz Mikalsen, Hilbert Norheim, Kåre A. Olsen, Ragnvald Pettersen (nyinnmeldt), Arvid Paulsen, Edvard Paulsen, Odd Paulsen, Harry Slettli, Edmund Tollefsen.

 

1952

År

Formann

Bokførte skudd

Skyttere 2. klasse

Skyttere 3. klasse

1952

Bertrand Hansen

2845

Harry Hansen

 

 

 

 

Werner Jørgensen

 

 

 

 

Lorentz Mikalsen

 

 

 

 

Hilbert Norheim

 

 

 

 

Arvid Paulsen

 

 

 

 

Bertrand Hansen

 

Medlemstallet var dette året 21 stk.

1953

År

Formann

Bokførte skudd

Skyttere 2. klasse

Skyttere 3. klasse

1953

Bertrand Hansen

2630

Harry Hansen

 

 

 

 

Werner Jørgensen

 

 

 

 

Lorentz Mikalsen

 

 

 

 

Hilbert Norheim

 

 

 

 

Kåre A. Olsen

 

 

 

 

Edvard Paulsen

 

 

 

 

Arvid Paulsen

 

 

 

 

Bertrand Hansen

 

 

 

 

Harry Slettli

 

17 medlemmer dette året.

1954

År

Formann

Bokførte skudd

Skyttere 2. klasse

Skyttere 3. klasse

1954

Lorentz Mikalsen

3215

Harry Hansen

Bertrand Hansen

 

 

 

Werner Jørgensen

 

 

 

 

Lorentz Mikalsen

 

 

 

 

Hilbert Norheim

 

 

 

 

Kåre A. Olsen

 

 

 

 

Edvard Paulsen

 

 

 

 

Arvid Paulsen

 

 

 

 

Odd Paulsen

 

 

 

 

Harry Slettli

 

Laget kjøper ei krag med long-rifle pipe, for øvelsesskyting, 17 medlemmer.

 

1955

År

Formann

Bokførte skudd

Skyttere 2. klasse

Skyttere 3. klasse

1955

Lorentz Mikalsen

3360

Harry Hansen

 

 

 

 

Wilmar Jørgensen

 

 

 

 

Lorentz Mikalsen

 

 

 

 

Kåre A. Olsen

 

 

 

 

Odd Paulsen

 

 

 

 

Harry Slettli

 

 

1956

År

Formann

Bokførte skudd

Skyttere 2. klasse

Skyttere 3. klasse

1956

Lorentz Mikalsen

1450

Harry Hansen

 

 

 

 

Wilmar Jørgensen

 

 

 

 

Lorentz Mikalsen

 

 

 

 

Kåre A. Olsen

 

 

 

 

Odd Paulsen

 

 

 

 

Harry Slettli

 

 

1957

År

Formann

Bokførte skudd

Skyttere 2. klasse

Skyttere 3. klasse

1957

Lorentz Mikalsen

905

Harry Hansen

 

 

 

 

Wilmar Jørgensen

 

 

 

 

Lorentz Mikalsen

 

 

 

 

Kåre A. Olsen

 

 

 

 

Odd Paulsen

 

 

 

 

Harry Slettli

 

 

1958

År

Formann

Bokførte skudd

Skyttere 2. klasse

Skyttere 3. klasse

1958

Lorentz Mikalsen

610

Harry Hansen

 

 

 

 

Wilmar Jørgensen

 

 

 

 

Lorentz Mikalsen

 

 

 

 

Kåre A. Olsen

 

 

 

 

Odd Paulsen

 

 

 

 

Harry Slettli

 

 

1959

År

Formann

Bokførte skudd

Skyttere 2. klasse

Skyttere 3. klasse

1959

Lorentz Mikalsen

750

Harry Hansen

Bertrand Hansen

 

 

 

Werner Jørgensen

 

 

 

 

Lorentz Mikalsen

 

 

 

 

Kåre A. Olsen

 

 

 

 

Odd Paulsen

 

 

 

 

Harry Slettli

 

 

1960

År

Formann

Bokførte skudd

Skyttere 2. klasse

Skyttere 3. klasse

1960

Lorentz Mikalsen

525

Harry Hansen

 

 

 

 

Werner Jørgensen

 

 

 

 

Lorentz Mikalsen

 

 

 

 

Kåre A. Olsen

 

 

 

 

Odd Paulsen

 

 

 

 

Harry Slettli

 

 

 

 

.