1957/1958

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Dette skoleåret ble det opprettet "framhaldsskole" for første gang på øya. Vi gikk noe videre i de fleste fag; for noen ble dette den eneste fremmedspråklige undervisningen de fikk (engelsk). På sløyden fikk vi lage større ting (Men da måtte vi selv koste materialene. Sverre og Per laget salongbord, Pers er ennå er i bruk på hytta).

 

Skoleturen til Kiruna

Det ble skoletur til Kiruna om våren. For oss var en slik tur ganske "eksotisk". Vi hadde tilstelning på ungdomshuset for å samle inn penger til turen, kabarèen "Kabarè Ka du trur". Per laget plakaten. Ragnhild Lockert husker at en av sangene vi laget begynte med  "Til Kiruna skal vi, om ikkje lenger ...". I Narvik bodde vi på Ungdomsherberget. Jeg husker at vi prøvde 10-øres-spillet på veggen til inntekt for Røde Kors eller Redningsforeningen. Her gikk det med adskillig 10-ører. Resultatet var heller dårlig. Men da vi "ga opp", kom en som trolig hadde med herberget å gjøre og nærmest "tømte" spilleautomaten. Han benyttet det knepet at han banket bak på automaten samtidig som han sendte 10-øringen av gårde.  Om ettermiddagen var det tur opp med fjellheisen. Dette var siste turen opp den dagen og på nedturen stanset heisen for påstigning av betjeningen på toppen. Noen av oss var i en gondol som hang over den høyeste delen av banen og vogna svinget "vel mye". Ragnhild husker at hun vurderte høyden ned til snøfonna i tilfelle "det gikk den veien". Ingrid Anna ble svært redd, men jeg hadde fått med meg at det skulle bli en stopp på turen ned og kunne heldigvis berolige henne.

 

Læreren, Arne Markus Jacobsen, var fra Andøya (Saura). Han bodde hos Repvik på Sørsand.  Det eneste bildet vi har av han er fra en privat julefest på Gjerde der jeg tok et bilde der han er med, sittende med min eldste søster Jorun på fanget. Arne ble gift (kona var av familien Wiik fra Bø i Vesterålen) og siden skilt, han flyttet siden til Fana utenfor Bergen og er nå død. Vi har funnet en gravstein på Øvsttun i Fana prestegjeld som vi mener er på hans siste hvilested; Arne M. Jacobsen, f. 9/7 1931, d. 31/1 2002.  

Jentene hadde Bodil Sæter som håndarbeidslærerinne, hun bodde hos Meløe.

 

31-2-81 (Small)

Bjørg, Karstein, Johan, Ditlev, Bergljot, Helma, Jorun og lærer Jakobsen.

 

Bildene av elevene dette året er tatt både før og etter 1958:

 

Klassen