2012 Den gamle moloen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Den gamle moloen i båthavna var i en så elendig forfatning at noe måtte gjøres slik at ingen skadet seg. Store deler av dekket var smuldret bort og armeringsjern spriket til alle kanter. Småbåtforeningen har påtatt seg arbeidet med å sette moloen i stand slik at den kan benyttes til diverse formål.

Bjarkøy kommune, Sandsøy småbåtforeing og Sandsøydagan står bak finansieringen som medregnet dugnadsarbeidet er beregnet til å koste kr 37.000. Kommunen har tidligere påtatt seg en del vedlikeholdsarbeider. Moloen er rester etter notbruket til Markus B. Simonsen på bruk 1 på Nordsand. Det gamle bildet nedenfor viser det eldste bildet vi har av moloen som kan sees helt nede til høyre på bildet.

 

notbruket

Vi vil komme med flere bilder av moloen etter hvert som arbeidet skrider frem. Kanskje er den klar til Sandsøydagan allerede i år.

Den 15/6 2012 var dugnadsgjengen i sving med dekket i tre etter at pæler var slått ned rundt den gamle moloen:

 

ssf022

Moloen ligger i forlengelsen av den gamle sjøveien til Nordsand hamn.

 

ssf023

Dekket blir utført i impregnert tremateriale. Foran dette skal støypes en skrå adkomst.

 

ssf024

Eldar A. Jørgensen og Sigmund Jørgensen i sving med fundamentet til det impregnerte tredekket.

 

ssf025

Bernhard Myrvang, Einar Lockert og Sverre Andreassen.

 

ssf026

Dekket legges, Karl Johan Steinheim og Arvid Andreassen.

 

ssf028

Einar Lockert (forhenværende formann i foreningen), Sverre Andreassen (kasserer i foreningen) og nåværende

formann i Sandsøy småbåtforening, Thor Evensen.

 

Dugnad 16/6 2012:

ssf029

Thor Evensen og Evald Steinheim.

 

ssf.030

Eldar A. Jørgensen, Sverre Andreassen, Eirik Figenschau, Sigmund Jørgensen og Thor Evensen i en "is-pause".

 

ssf.031

Karstein Slagstad og Bernhard Myrvang.

 

Bilder tatt 1/7 2012:

 

ssf042

 

ssf043