2013 Sommerværet

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Vi skriver i dag 15. august og sommeren er på hell. Fortsatt er temperaturen behagelig. Det hele startet 16. mai med et væromslag som varte til langt ut i juni. Alle er vel enig om at vi har hatt en fin sommer her nord hva været angår. Nøyaktige måledata kan fås fra Værvarslinga i Tromsø.

Det finnes data for Sandsøya og den meterologiske stasjonen 374 fra årene 1926 - 1966 eller i 40 år. Jeg har ikke studert disse, men vil her bare henvise til senere "iakttagelser"..

 

15.08

Galten (Medium)

Disse bildene er tatt 15. august 2013 og viser kun en liten snøflekk som nok vil forsvinne helt før vintersnøen kommer.

 

Mine egne observasjoner startet i 1985 og varte til noen år etter 2006. Jeg valgte å ta middel av maksimale dagtemperaturer

i feriedagene på øya. Da jeg oppdaget at det var en "topp" hvert 5. år, rammet jeg inn resultatet. I 2006 ble den gamle måle-

stasjonen montert på eiendommen og mere nøyaktige temperaturer kunne måles. Jeg oppdaget fort at stasjonen viste ca.

2 grader mindre enn målingene på hytteveggen (i skyggen). En får da med strålingsvarmen fra veggen som målestasjonen

ikke får med (den virkelige lufttemperaturen blir målt i stasjonen med 0,2 graders inndeling på skala).

Av diagrammet nedenfor ser en at 1993, 1998 og 2003 hadde rundt 19 gr. C som midlere dagtemperatur, korrigert for nevnte målefeil.

Hvis vi regner utfra dette, ville også 2013 bli en fin sommer.  En gammel fisker sa til meg da jeg fortalte han om mine

målinger: "Veit du ikkje at det her nord er en fin sommer hvert 5. eller 7. år ".

Sommerhilsen fra Per Johan Molin.

 

Kurve middel (Large)