90- års jubileet i 2012

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Lørdag 17. mars feiret Sandsøy Sanitetsforening sitt 90- års-jubileum. Alle på Sandsøy var innbudt

til festmiddag og kaffe på Folkvang. I tillegg var invitert fylkesleder i NKS Troms, Hildegunn Hammer og

leder av Harstad Sanitetsforening og medlem av styret i NKS sentralt, Turi Bruun.

 

Som åpning fremførte John Erik Kristiansen sin egen for anledningen skrevne prolog med innhold

inspirert av Det gamle Testamentet. Einar Lockert holdt deretter et foredrag om foreningens 90-årige historie.

Under middagen og den påfølgende kaffen var det taler og gaveoverrekkelser av Hildegunn Hammer,

Turi Bruun, ordfører i Bjarkøy, Jorunn Berg, Sylvi Midtun og Frid E. Fossbakk.

 

Thor Evensen takket for maten der hovedbudskapet var hvor mange stjerner denne festmiddagen fortjente

på Michelin-guiden.

 

De omkring 60 gjestene fikk oppleve et verdig jubileum for en forening som i sin 90-årige eksistens har

spilt en stor rolle for bedring av folkehelsa, livskvaliteten og trivslen for kvinner, barn, eldre, ja, alle på Sandsøya.

 

Bildene nedenfor er tatt av Thor Evensen:

 

ss-90-12 (Medium)

John Erik Kristiansen foredrar sin egen prolog.

 

ss-90-10 (Medium)

Einar Lockert foredrar om foreningens 90-årige historie.

 

ss-90-11 (Medium)

 

ss-90-07 (Medium)

Hildegunn Hammer overrekker gaver fra NKS Troms

 

ss-90-06 (Medium)

Turi Bruun fra Harstad Sanitetsforening og NKS sentralt overrekker sin gave.

 

ss-90-08 (Medium)

Ordfører Jorunn Berg taler og overrekker gave fra Bjarkøy kommune.

 

ss-90-01 (Medium)

Britt Midtun overrekker blomster til dagens leder av Sandsøy Sanitetsforening, Inger Bredahl.

 

ss-90-03 (Medium)

Frid E. Fossbakk holder tale.

 

ss-90-02 (Medium)

Gøril Himberg får blomst for sin innsats med kaker.

 

ss-90-04 (Medium)

 

ss-90-05 (Medium)

 

ss-90-09 (Medium)

"Kjøkkengjengen" i arbeid.

 

ss-90-13 (Medium)

Dagens medlemmer av Sandsøy Sanitetsforening

 

ss-90-14 (Medium)

 

ss-90-15 (Medium)

 

ss-90-16 (Medium)

 

ss-90-17 (Medium)

 

ss-90-18 (Medium)

Til høyre Eldar A. Jørgensen ("trappesnekker"), trappa opp til senen sees til høyre for han.