Annen idrettslig aktivitet

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

At det var et godt idrettsmiljø på øya etter krigen, går også fram av et diplom som viser at Fram Sandsøy blir vinner av 2. divisjon gutter Ofoten og Sør-Troms  fotballkrets i 1952. På møtet 25.05.1953 vedtas det også , etter skriv fra Norges svømmeforbund, at det skal avholdes prøve til svømmeknappen, og det var neppe i Grottebadet i Harstad at denne prøven skulle avlegges. Det skulle også gis tilbud om å avlegge prøve til idrettsmerket..