Årets Sandsøyværing

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

ÅRETS SANDSØYVÆRING BLE  Arne Kåre Berg.