Arkeologiske utgravninger 2011/2012

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

I forbindelse med planleggingen av "Bjarkøyforbindelsen" i juli 2011 ble det avdekket flere arealer på Nordsand. Det ble kun funnet  "kokegroper", minst fire, rester av trekull. Også på Kolsland ble det foretatt stikkprøver uten at noe ble funnet av interesse.

 

ark-2011-01

 

2012. Utgravinger på bruk 28/1, Nordsand:

ark-2012-01 (Medium)

ark-2012-02 (Medium)

I et jordlag under et lag med sand ("flyvesand") ble det påvist aktivitet etter mennesker, trolig fra bronsealderen.