Årsmøte 2013

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Årsmøtet ble avholdt på Folkvang 16/03 2013.

ssf-2013-03-16-1.jpg (Medium)

På årsmøtet deltok 13 medlemmer. For uten obligatoriske poster som godkjenning av innkalling og saksliste, årsberetning og regnskap var det tre saker til behandling:

1.

Styret foreslår at det trekkes bare kr. 200,- til dugnadskontoen for 2013. Vedtatt.

2.

Formannen redegjorde for sommerens dugnader/aktiviteter. Oljing av platter og fjerning av ugress på molo.

3.

Formannen foreslo at foreningen måtte dekke utgifter til kassereren Sverre Andreassen. Det er et betydelig arbeid han  nedlegger for laget, samt en rekke utgifter ved kjøring til byen, regnskapsførsel, avregning av strøm, utleie til gjester, ettersyn i båthavna  og nødvendig kontorutstyr for utsendelse av brev, giroer etc.

Forslag på årlig godtgjørelse på kr. 5.000,- ble bifalt av medlemmene.

 

Regnskapet ble godkjent, revisorer er Evald Steinheim og Karstein Bredahl.

 

Årsberetningen viser fortsatt stor dugnadsinnsats. I 2012 var det særlig den gamle steinmoloen som fikk helt nytt "utseende", se mappen 2012 Den gamle steinmoloen.

 

Det ble på ny tatt opp problemene foreningen får når en medlem går til anskaffelse av større båt. Forslag på endringer i foreningens statutter ble foreslått.

 

To av medlemmene er gått bort siden siste årsmøte, Birger Jørgensen og Ottar Grønstrand. Ett minutts stillhet ble forettatt i denne forbindelse.

 

Valg. hele det sittende styret var på valg, men disse ble gjenvalgt enstemmig:

Formann

Thor Evensen

Storgt. 15, 9405 Harstad

77090392  - 91667611

Sekretær

Arvid Andreassen

Sandsøy

77090818  -  94265150

Kasserer

Sverre Andreassen

Sandsøy

77090115  -  41603472

Styremedlem

Karl Johan Steinheim

Sandsøy

95807803  

Styremedlem

Sigmund Jørgensen

Sandsøy

95807803

 

ssf-2013-03-16-4.jpg (Medium) (WinCE)ssf-2013-03-16-5.jpg (Medium) (WinCE)

Formannen Thor Evensen og kassereren Sverre Andreassen som utfører et utmertet

arbeid for båtforeningen. De fikk mye ros på årsmøtet.......