Årsmøte 2014

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

2014-BF-04 (Medium)

Årsmøtet ble avviklet 29. mars etter oppslag om dette i butikk og tilsendte mail.

Hele 21 medlemmer var møtt opp. To medlemmer var gått bort siden sist, Andre Myrvang og Asbjørn Strøm.. Møtet

ble innledet med 1 min. stillhet.

2014-BF-02 (Medium)

Det sittende styret ble gjenvalgt, Magnar Berg avløste Asbjørn Strøm som var gått bort.

Årsmelding og regnskap ble fremlagt og gjennomgått uten kommentarer. Det ble orientert om årets arbeidsoppgaver

og innkjøp av ei redskapsbu på hjul.

Mye av tiden ble ble viet søknaden fra Salmar Nord AS som har søkt om å få disponere hele arealene mellom Slakstad-

nesset og Åkerøya og det meste av havet på østsiden, frem til Skjellesvika. Et nært folkemøte ble foreslått og mulig

kompensasjon for et så omfattende arealforbruk. Alt av fiskeplasser sør og øst for øya blir da mer eller mindre berørt

i fremtiden ved en slik disponering.

2014-BF-03 (Medium)

2014-BF-05 (Medium)