Auksjon i Trondheim 4. nov. 1811

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Ladningen ble så solgt for hele 298.693 Rdl, altså mer enn  taksten lød på (290.000 Rdl).