Barkskipet "Patriot", senere kalt "Forsøget"

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

29-1-200

 

Etter  kapringen i 1811 kjøpte Christian Kildal, Sør-Sand selv  fartøyet og døpte det om til ”Forsøget”, ett av de største handelsfartøyene her nord. Skipet ble hugget opp i 1831.

Maleriet er datert 1818 og skipet ble på dette tidspunktet ”Commanderet af Captein” Sivert Hansen Hundorp With, bestefar til Richard With (”hurtigrutens far”).

Skipsdata

Tysk byggmester, oppgir at skipet er et barkskip, bygget i Archangel.
Drægtighet 154 ½ Commers lest, målt og ”brændt” i Christiansand, Norge. Drektigheten ble målt i kommerslest (smal lest), 1 kommerslest = 12 tønner (for å si det enkelt) = 1668 liter. Ved overgangen til nyere tonnasjeenheter, 1 kommerslest = 2,1 netto registertonn.
Byggeår 1804, hjemhavn Archangel.
Seilte under russisk flagg, skulle til Tennerifa, tilhørte Brandt & Rode i Archangelsk med flere, men ved forhøret i Trondhjem 24/7 1811 ble det klart at skip og last tilhørte Brovn Rogerts & Brovn i London og var tiltenkt engelsk eller skotsk havn.
Skipets journal begynte 21/8 1809.

 

29-1-201

 

Mannskap

Kaptein: oldenburger,  borger av Hamburg by, Christian Alexanserson.

Styrmann: Henry Biggert, tysk

Båtsmann: Johan Henrik Kamkorn, tysk

Matroser: Jon Alvesen og Jan Blec, tysk

Mesterkokk: Carl Scheppel, tysk

Øvrig mannskap: 8 russere.

Last

560 skippund talg, 30 skippund svinebørster, 18 skippund gult vox, 350 skippund lin , 600 tønder linfrø ,  750 pund husblas (fiskelim av stør), 700 tomsekker,  12 tomme fustasjer, 100 bjørneskinn og 1300 bastmatter.