Bilder av hestene

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Hester på Sandsøya  

Under besøk på gårdene på øya fikk vi opplysninger om hesteholdet på øya. Ikke alle hadde hester, behovet varierte også fra gård til gård.  Men det forteller på sin måte noe om gårdene.  Vi tar her med det som vi med sikkerhet kjenner til.

 

      31-156-10 (Small)

Ei oslodames (Bergljot Moritzen) ønske om en liten ridetur.

  31-2-66 (Small) (2)

Kos under harvinga av gulrotåkeren.  Ikke alle hestene var like ”godlynt”.

Men normalt er de fine  dyr som også dagens ungdom setter stor pris på....

    morgenstrekk    

  hester2 (Small)

hester3 (Small)

Under krigen var mange av hestene befordret av tyskerne og kom tilbake "skuddredd". Bildet viser en samling av hester under krigen. De norske styrkene benyttet også hester, se neste bilde.

Hester i Forsvaret (Small)

Berg Norheim til hest (Small)

Berg Norheim deltok i kamphandlingene mot tyskerne sammen med flere fra Sandsøya.

Her er han i et kompani oppsatt med hester på Setermoen.

 

 

28-7-28 (Small)

Hesten Bruse med katta Ruski

 

28-9-26 (Small)

"Bless" med Inge, Frithjof og Bernhard Myrvang

28-38-3 (Small)

"Flora" og Julius Pettersen

29-27-22 (Small)

  "Lenda" og Johan Eilertsen

29-26-26 (Small)

Jan Kristian Jansen og Nils Johan Mikalsen med "Blakken" hos Kristian Eriksen

Hestene til Kildal (Small)

"Lisken" med føll og Gudbrand Høve

30-2-39 (Small)

Pløying med "Åse" og "Sissel" hos Ingvald Høve (men føllet må ha sitt)

30-2-35 (Small)

                  Jørgen Høves siste hest

               

 

Rogmor Anne til hest (Small)

Blakken hos Kildal er kommet for å gjøre våronn, her med Rigmor og Anne på ryggen.

b14 (Small)

Sverre Kildal og Fredrikke Kildal kjører høy, hesten heter Tor.

Lyra1954 (Small) 

Erla (Small)

Birger og "Erla" på Høgda

32-6-36 (Small)

"Tore", første hesten til Edvard Paulsen.

 

32-17-79 (Small)

Gudrun Fredriksen med "Flink".

32-20-7 (Small)

"Trygg" og Olaf Fredriksen

32-20-25 (Small)

"Gjisken" fra Bakkan foran de gamle husene på Eidsvoll

 

 Pløying på Slagstad. ”Sleipner” og ”Gjisken”, hestene til Kristian Simonsen ?

32-6-41 (Small)

Hans Slagstad med hester fra gården.

32-14-17 (Small)

Alfred Johansen var dreng på Føllsletta, her med "Frøya".