Bruk 1 Brukere før 1885 på prestegården

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

BRUKERE FØR 1885 (prestegården)

 

Brukerne (leilendingene) i Altevik er prestene som har hatt sitt tilholdssted her i større eller mindre grad.  Listen nedenfor kan derfor være noe usikker i de perioder Sand og Bjarkøy prestegjeld var anneks under Trondenes og etter 1815 da Chr. Kildal kjøper deler av prestegården i Altevik.

 

Fra 29. okt. 1813 ble Sand etter kongelig resolusjon slått sammen med Trondenes.

Etter søknad ble Sand sogn atter skilt fra Trondenes etter kongelig resolusjon 19. juli

1875, fra 1. oktober samme år ble dette gjennomført.

 

1. JOHN (JONAS) PEDERSEN , prest 1618, døde 1648

 

2. JENS, nevnt 1648, ellers ukjent

 

3. CHRISTEN LAURITSEN, prest  her 1656-1666, trolig etter Jens

 

4. OLLE JOENSEN, prest ca. 1690, brukte Quetwiigen (?)

 

5. PEDER JENSEN HIND, kappelan på Sand 1691-1696.

 

6. CHRISTEN HENRIKSEN ASCANIUS, 1694 ordinert her, død 1724, gm

   Gunille Joensdtr., enke etter Lars Rasmusen Brems, Slagstad.

 

7. CHRISTIAN WEGNER,  prest 1725-1727, død 1749, gm Lovise Charlotte Bremer (d.1770).

 

Ting på Sørvik i 1723 viser hvordan forholdene kunne være under presten Christian Wegner i Altevik:

Hr. Christian Wegner,  Altevik hadde innstevnet Iver Holt, Peder Monsen og Ole Olsen, samtlige bodde på

Sand ”for at holde en nødvendig samptale med dem om gerde at opsætte imellom bemeldte Sørsand og

præstegaarden i Altevigen for at forekomme ulempe og fornærmelse som ellers kunde foraariges af hver

andris Creaturer efterdags”.  Foranledningen var at noen kyr hadde funnet prestens korn som stod til

”tørrings”. Presten hadde tatt kyrne i forvaring i fjøsen, men Ole Olsens datter hadde uten lov hentet kuene

tilbake.

       

8. JENS EGEDE,  kappelan og siden sogneprest til ca.1731, gm datter av nr. 5.

   Han har trolig ikke bodd i Altevik.

 

9. HENNING RASMUSEN BØDTKER. Han overtok en forfallen prestegård i Altevik, rundt 1732.

 

10. JENS SCHELDERUP.  Sønn av lensmannen i Hammarøy, 31/8 1742 sogneprest i Sand og

      i 1749 prost i Senja prosti, d. 1751. Gift med Ingeborg Marie Leth. Hun ble siden gm presten

      Simon Kildal til Trondenes.

 

11. SØREN KILDAL, f. 2/3 1690, 1/10 1751 sogneprest til Sand, d. 1757, gift med

    Helene Chatrine Moltzau, enke etter presten Knut Rist.

 

12. MICHAEL HEGGELUND KILDAL, f. 16/2 1731 på Karlsøy, ordinert på Sand 5/8 1757,

     g.1.gang med Anne Normann. Prest her til 1776, g.2.g i 1794 med Karen Strøm Heggelund.

     Fra hans tid foreligger den første kirkebok for Sand sogn.

 

13. HANS HAGERUP KROGH, f.31/10 1723, sønn av prost Jens Krogh, Kjelvik. Ordinert her 1776,

      gm  Abigael Kildal. Han druknet i Vågsfjorden 19/3 1785. En mye omstridt prest.

 

14. PETER BRANDT, f.19/12 1746 i Fredrikhald, prest fra 29/4 1785 til 17/6 1803, g.1.g med

      Dorthe Wilsgård. Han omtales som en hedersmann på alle måter.

 

15. GERHARD GELMUYDEN CASTBERG. Han ble 25/11 1803 sogneprest til Sand,

      inntil 1813 da Sand ble anneks under Trondenes, død 1820.

 

16. SIMON KILDAL dy. Han var samtidig prost (Sand anneks under Trondenes fra 1813).

      Prest fra 1815, han døde på en embetsreise til Sand 19/7 1822.

 

17. LUDVIG DAAE, f. 1786, sogneprest til Trondenes (og Sand) 13/8 1823 til 1824.

 

18. SIMON NIKOLAI KILDAL. Sønn av nr. 16, f. 1/1 1796, sogneprest 2/6 1824 til 1838.

 

19. JOHAN FREDRIK HOLST, f. 3/6 1803, sogneprest til Trondenes 20/2 1838 til 1839.

 

20. JOHAN KONRAD MÜLLER, f. 1796, sogneprest til Trondenes 20/2 1838. prest fra 1839-1865.

 

21. JAKOB MARINIUS HVOSLEF. Prest fra ca. 1865 til 1874.

 

30-3-203 (WinCE)

              Prost Hvoslef

 

22. I. OTTESEN. Prest 1874 - 1875. Deretter ble atter Sand eget sognekall.

 

23. MARIUS ERASMUS DIETRICHSON, født 23/9 1847 i Stavanger, prest fra ca. 1875.

 

24. BENDIKS KRISTIAN BLOM, f. 1849, prest 1875-1880, ankom 1876.

 

Vi har hans opptegnelser fra livet på prestegården, et utdrag medtatt her. Han leide den nyss oppførte gården til Simonette Kildal som han benyttet til prestegård.  Da bodde klokker Kristian F.V. Olsen i den gamle prestegården som ble revet i 1880, se nedenfor og under bruk 2.

 

Presteg1880 (Small)

 

30-3-205 (WinCE)

Bendiks Kristian Blom

 

Fredag den 18. februar 1876 kom presten Bendiks Blom til Sand sammen med prost Ottesen på Trondenes som skulle innsette han i embetet søndag 20. februar. Hans erindringer forteller mye om forholdene på øya på denne tiden.  Diskusjonen om flyttingen av kirken var startet og han omtaler alle synspunkter på denne saken som han plutselig var blitt en viktig brikke i.  Fra han har vi bildene fra Altevik i 1880.

 

Blom fikk leie hele gården med hus og hage av frk. Simonette Kildal. Denne gården var nylig bygget og skulle oppføres i to etasjer,  men Simonette ble syk under oppføringen av hovedbygningen og valgte å avslutte bygningen med en etasje. Videre fra ”erindringene” til Blom:

”Den lå lunt til, beskyttet mot nordenvinden av en høy bakke og heldende mot syd. Der var den beste anledning til at holde et par kuer og i det hele faa det nødvendige til huset. Den gamle elskværdige dame gjorde alt mulig for at stelle det godt for os i vort nye hjem og den leie, som ble bestemt, var meget rimelig. Jeg fikk ordnet det slik at en ældre gift mand fra Alstadhaug paa Helgeland, Anders Pedersen, skulle være ”halvlottesmand” på gården.  Sammen med sin snille og flinke kone, Kirsten, sin voxne datter Antonette og en halvvoxen søn Jakob greiet han dette, ved siden av reiser til Lofoten – til vor fulde tilfredshet og vi var alltid de beste venner, Gud sje tak!”

 

Livet på prestegården i Altevik om sommeren.

De gikk mye rundt i skog og mark, besøkte ”Presteåkeren” og ”Munke- sletten” - fra den tiden Altevik virkelig var prestegård. De satte opp noen benker og bord for riktig og kunne nyte utsikten over til Trondenes. Han beskriver turene opp til ”Vætten” og alt de kunne se herfra, dertil skogbunnen med all blomster som var fremmed for ”søringer”. Han priser bjørkeskogen og merker seg myrer med digre røtter etter furutrær som nok Tore Hund såg nytten av.  Da arbeidet i sognet var lite, fikk han god tid til bl.a. arbeid i hagen hos Kildals.  Han fikk epletrær som ikke klarte seg, men fra Jæren fikk han rogn og asal som alltid har vært en pryd på denne gården. Han fikk ved venners hjelp humle, rabarbra og gulrøtter, ”også av levkøifrøet fik vi – om end først sent paa høsten – de deiligste blomster og ved juletid fant vi nylig utsprungne stedmorsblomster i haven”.

       

Livet på prestegården i Altevik om vinteren.

Snøen kan komme tidlig helt nede ved havet, alt i september. Det kan forekomme voldsomme vær som gjør at det er mindre hyggelig å fare på sjøen. Prestegården ligger slik til at en kan se middagssolen like til slutten av november.  De fikk et lite glimt av solen 11. januar og den 12. jan. på deres bryllupsdag såg de halve solen,mens den 13. januar var hele solen synlig fra prestegården. Han nevner at det måtte bli en ”nedtur” for presten da prestegården ble på Bjarkøy der Grytøy med ”Tussan” stengte lenge for solen. (Både Blom og hans etterkommer fikk bo hele tiden i Altevik). Kapellet ble innviet av biskop Skaar i adventen 1888). De ble uten juletre 1. julen i Altevik grunnet dårlig vær (skulle få furu fra Senja), men hustruen brukte en blomstertrapp pyntet med einer og dette ble det fineste ”juletre” av alle de kunne minnes.

 

Bloms siste embedsreise til Bjarkøy var 13. oktober 1880 og det siste oppgjøret med

frk. Simonette Kildal var 15. okt. 1880.

 

30-3-201 (Medium)

Julekort til fam. Kildal fra Ibestad med barna til presten Blom. Blom hadde ei datter med da familien til Altevik i 1876. Han fikk 3 sønner menns han bodde i Altevik. Eldste sønnen Kristian er født 10/3 1877.

 

30-3-204 (Medium)

Fru Jenny Ulrikke Blom, født Grundt i 1825,

her med barna Kristian og Lovise Blom

 

 

25. JAKOB BERNHOFT GREGUSEN, f.1845, prest fra omkring 1880– 1885.

 

26. JENS LAURITZ HEMSEN, prest i 1885-1891, f. 1885, døde 25/3 1891.  Begravet  på  Bjarkøy.