Bruk 10 Haugen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 10,  Haugen

 

 

1882

Kjøpekontrakt fra Nils J. Pedersen til Lars M. Larsen på en stuebygning på denne gård for kr 800,-, tl.9/1 1882.

 

1882

Skadesløsbrev fra Lars M. Larsen til Chr. Kildal m. flere på kr 500 med 1.pr. i en stuebygning.,tl.31/7 1882.

 

1901

30/695 får skyld 30 øre, utgått fra bruk 1, bruk 10, se folie 233, blad 214,

skyldelingsforretning gb. 8/10, tl. 22/6 1901. Rett til vann, nøsttomter, havning og torvemyr.

 

1909

Skjøte fra E. Christensen og Carsten Helberg på vegne av A.M. Helbergs og gjenlevende hustrus bo til Lars Larsen på dette bruk og bruk 20, Brungjerdet for kr 775.,tl.11/1 1909.

Påtegning: Harald Larsen sitter i uskiftet bo etter sin hustru Johanna Aminda Larssen død 19/6 1940.

 

1928

Utleggsforretning hos Harald Larsen hvorved Norges Bank, avd. Tromsø for kr 136,80, pant i eiendommen.

 

1943

Skifteskjøte, dat. 26/1 1943 fra boet etter Harald Larsen og tidl. avdøde hustru Johanna v/skifteretten til Harda Olsen for kr 6000,- der gis Ingrid Larsen, Harstad panterettsutlegg i eiendommen for kr 1882,70.

 

1946

Panteobl. fra Harda Opseth til Bjarkøy sparebank for kr 7000,-.

Brede Opseth sitter i uskiftet bo etter Harda Opseth ifge skriv fra Oslo skifterett av 24/9 1946.

 

1947

Skjøte dat. 1946 fra Brede Arvid Opseth, f. 20/8 1910 til Ole Rogde for kjøpesum kr 10.000.  Konsesjon mangler.

 

2014

Dette året utskilles en tomteeiendom på ca. 1 mål med påstående hus :

Nordsandveien 100, (Gnr 139, bnr 75 - "Rogde") er  solgt for kr 400 000 fra Anne Grethe Rogde Jørgensen og Torill Meta Kjellaug Rogde Mjånes til Christian Rogde- Gilje og Liv -June Rogde-Gilje (06.10.2014).

 

 

Gr.nr.29

Br.nr.10

Bruker 1945: Haugen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

1,2

 

0,1

1,5  

15

 

 

64

57

48

 

29-10-9 (Small)

En del av den gamle stua oppført av Nils J. Pedersen står ennå i 2008.

 

Slektstavle for Harda Birgitte Larsen:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger for fam. Larsen og Opseth:

Lars Martin Larsen, f. 2/8 1845 i Beiarn av foreldre Lars Monsen og Hanna Jonsdatter.  Han ble gift med Maren Kristine Israelsdatter Schelderup (tvilling), f. 31/7 1850 i Tovik av foreldre Israel Schelderup Andersen og Ovidia Andrea Rasmusdatter, to barn:

1.Harald Larsen, f. 1/10 1883, d. 28/7 1942, gift på bruket.
2.Isak Rokkert Larsen, f. 29/4 1885, gift med Maren, bosatt i Harstad, fosterdatter Ingrid Larsen.

 

Harald Larsen, f. 1/10 1883, d. 28/7 1942 ble 21/9 1906 gift med Johanne Aminda Johansen (Pettersen), f. 28/1 1879, d. 19/6 1940. Johanna er datter av gårdmann Johan Pettersen, Bjørkebakken i Brøstadbotn, f. 1849 og Hansine Margrethe Marthinusdatter, f. 1847. Barna til Harald og Johanna:

 

1.Laura Marie Larsen, f. 27/10 1906, d. 14/12 1933, ei datter, Ingrid, oppfostret hos onkelen Isak i Harstad.
2.Harda Birgitte Larsen, f. 1/9 1913, tvilling, gift med Brede Arvid Opseth, f. 20/8 1910, sønn Jan Sigurd Opseth, gift i Oslo. Harda døde ung og Brede utflyttet og giftet seg på nytt.
3.Josefine Ingvarda, f. 1/9 1913, tvilling, døde 23/1 1915.

 

29-10-12 (Small)

Harda Larsen i 1929  Anna Molin(barnepasser og fadder på Jan),

Jan Sigurd, Johan og Petra Molin.

 

29-10-1 (Small)

 

Edna Hammer, Jan Sigurd Opseth og kona. I 2004 var Jan på Sandsøy og søkte

etter slektninger. De fikk kontakt med Ingrid Larsen i Harstad.  Her er de på

besøk hos Edna som kjente mora og familien.  Hun er også vår viktigste

kontaktperson når vi arbeider med slekts- og gårdsopplysningene.

 

 

 

Etter at Jan og Brede Opseth forlot øya, ble eiendommen solgt til Ole Rogde.

 

29-10-16 (Small)

Magnhild og Ole Rogde kjøpte Haugen i 1946 og bygde nytt hus her i 1963, se nedenfor.

Bildet er tatt på Bakken under Sørsand like etter at de kom til øya.

 

 

Magnhild kommer fra Dale på Grytøya og ble gift 23/11 1946 med Ole Rogde som kommer fra Kjøtta.

Han tilhører familien som hadde "Anna Rogde" og har selv vært på skuta fra han var 12 år til han fylte

50 år og deretter arbeidet på fisketrålere. Vi har valgt å ta med flere bilder fra familien hans på Kjøtta,

se under billedregisteret.

 

Slektstavle for Ole Rogde:

 

Utskrift av tavle

 

29-10-28 (Small)

Bak fra venstre:

Anna Margrethe med Bergjlot på fanget, Isak Rogde, f. 1884, gift med Olga Olsen fra Hagan, Isak Larsen Rogde (med sjegg), Lars Beyer Rogde (sønn av Isak L. Rogde), Maren Markussen, gift med Lars, Peder Meyer Rogde, 1875-1962 (sønn av Isak L. Rogde), Anne Rogde, f. Simonsen fra Bardu og kona til Peder Meyer. Peder Meyer og Anna er besteforeldre til Anne-Grethe Rogde og Torill Rogde. Barna foran fra venstre:

Wilhelm Rogde og helt til høyre Ole Rogde som flyttet til Sandsøy.

Foreldre til Ole var skipper og fiskekjøper Peder Meyer Rogde, f. 15/4 1875 (tvilling med Laura Birgitha) og hustru Anne, født Simonsen.

Isak Larsen Rogde og Anna Margrethe Persdatter var foreldre til P. Meyer Rogde. Isak var født i Ullensvang i Hordaland i 1838, d. 14/5 1921 på Kjøtta i Trondenes.

 

Slektstavle for Magnhild Kristiansen:

 

Utskrift av tavle

Slektsopplysninger for Ole Rogdes familie:

Ole Rogde, f. 20/4 1910 fra Kjøtta, d. 17/11 2009, gift med Magnhild Gjertrud Kristiansen, Dale på Grytøya, f. 30/3 1918 (31/3 i fødselsreg.), d. 7/11 2008. Magnhilds foreldre:Kornelius Johan Kristiansen, f.1880 på Dale og Josefine Aminda Gunnarine Andersen, f. 7/10 1882 på Grøtavær (hennes foreldre: Anders Adamsen, f.1846 og Gjertrud Margrethe Arnesdatter, f.1849). Barna til Ole og Magnhild:

1. Anne-Grethe Rogde, f. 24/4 1950, gift og bosatt på bruk 53, Solstad under Sørsand, se videre her,

2. Torill Meta Kjellaug Rogde, f. 15/4 1957, gift med Kåre Mjånes, f. 12/2 1953, bosatt Haus på Osterøy, barn:

 1. Beathe Mari Rogde Mjånes, f. 25/11 1977,

 2. Jan Ove Rogde Mjånes, f. 14/4 1980, g. 2/8 2003 med Åslaug Styve, f. 4/10 1980 fra Evanver/Voss, barn: Oda, f. 14/8 2004 og Hedvig, f. 6/8 2007,

 3. Merethe Kristin Rogde Mjånes, f. 18/2 1989.

29-10-25 (Small) 29-10-37 (Small)

                   Magnhild og Ole Rogde i 1945                                            Torill og Anne-Grethe

 

29-10-52 (Small)

Torill, Magnhild, Anne Grethe og Ole Rogde

 

29-10-14 (Small)

Bruk 10 Haugen oppført i 1963, eiendommen til Ole Rogde i 2008

29-10-46 (Small)

Torill og Kåre gifter seg 12/7 1975

 

 

 

 

.