Bruk 10 Øverland (Øvre Spekket)

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 10,  Øverland

 

1897

Skylddelingsforretning der bruk 8 deles i to:

 Ole Iversen ½, Kjær, får skyld 71 øre, bruk 8.

 Ingvard Iversen ½, Øverland, får skyld 71 øre og blir bruk 10.

 

1898

Skadesløsbrev fra Ingvard Iversen, Ole Iversen og Oskar Olsen til Bjarkøy komm. for kr 1000,-, tl. 14/3.

 

1910

Skadesløsbrev fra Ingvard Iversen til Bjarkøy komm. fra Havfiskefondet kr 1500 og skøyten ”Harda”, tl. 12/12, avlyst 6/11 1916.

 

1918

Obligasjon fra Ingvard Iversen til Småbruk- og Boligbanken for kr 2000, tl.18/2.

 

1922

Panteobl. fra Ingvard Iversen til Bjarkøy Spb. for kr 500, tl. 13/12.

 

1926

Obl. fra Ingvard Iversen til Bjarkøy Spb. for kr 135,-, tl. 12/5.

 

1931

Panteobl. fra Ingvard Iversen til Trondenes Spb. for kr 300,-, slettet 24/10 42.

 

1939

Auksjonsskjøte, dat. 28/2 1939 til Ingvard Iversen, f. 14/9 1874 for kr 2211,11.

 

1946

Skjøte dat. 30/4 fra Ingvard Iversen til Fritz Fjellstad, f. 5/1 1909 for kr 1440,11.

Kjøperen er selgerens svigersønn etter attest fra lensmannen i Bjarkøy.

 

 

29-26-116 (Small) 32-10-21 (Small)        

                 

                    Ingvard Stefanus Iversen                                                  Anna Rebekka Iversen

 

32-10-335 (Medium)

Hansina, mor til Anna Rebekka og Lars Slagstad    

 

32-10-308 (Medium)

                                                         Ingvard Iversen                                  

 

Slektsopplysninger (se også bruk 8):

Ingvard Stefanus Iversen, f.14/9 1874,  d. 30/3 1955, gift med Anna Rebekka , f. 6/3 1885, d. 19/10 1929.  Anna var datter av Peder Johan Olsen på Kolslandshaug. (Datoen for Annas fødsel, 6. mars (6/3) er feilskrevet på gravsteinen som 3. juni (3/6) og Anna er uteglemt i bygdeboken for Bjarkøy, men innført kronologisk i klokkerboken som må betraktes som sikreste opplysningen).

 

Disse hadde ingen barn, men to fosterbarn:

Lars Slagstad, f. 29/11 1910, d. 30/1 1978, gift og bosatt på bruk 14 i Altevika. Lars er født og døpt i Oslo 4/12 1911 av  foreldre Albertine Otelie Larsen, f. 10/11 1882 på Gjerde, Kolsland og Mikael Klavenes, Oslo.

 

Slektstavle for Fritz Fjellstad:

 

Utskrift av slektstavle

 

Milly f. 19/8 1915, døpt i Narvik 3/10 1915, d. 12/2 2006, gift med Fritz Fjellstad,  f. 5/1 1909, d. 18/9 1989, fra Skaland,  disse overtar bruket og bygger ny driftsbygning.

 

Folketellingene 1900 for Berg:

Hans Olai Hansen, fisker og husmann på Skilelv, f.1834 i Torsken og kona Vilhelmine Andrea Johansen, f. 1845 har barna:

Anton Regenius, f. 1886,

Albert, f. 1885,

Hilmar,f. 3/3 1890,

Ingeborg Marie Hansen, f. 10/9 1880, se bruk 32/20,

Haakon, f. ?

 

Folketellingen for 1910 for Berg:

Anton Regenius Hansen, f. 20/12 1886 og hustru Konstanse Sofie Abelsen, f. 23/9 1885 på Skilelven, barn:

Vilhelmina, f. 18/2 1904,

Alfhild, f. 16/9 1905,

Marie, f. 25/12 1906 og

Fritz, f. 5/1 1909. Den 29/5 1941 fikk Frits Departementes tillatelse til å bruke Fjellstad som slektsnavn.

Ifge. kirkeboken for Berg bor foreldrene til Konstanse på Skaland: fisker Ole Anton Abelsen, f. 1860 (1/6 1862) og hustru

Else Marie Jakobsen, f. 1864.

 

Folketellingen for Berg 1865 viser familien til Ole Anton:

gbr. og bykselmann Abel Hansen, 44 år, født i Tranøy, gift med Sofie Marie Olsdatter, 40 år, født i Ibestad, barna:

Hans Abelsen, 18 år,

Andreas Abelsen, 16 år,

Peter Abelsen, 7 år,

Ole Abelsen, 4 år (f. 1/6 1862),

Bergitte Abelsdatter, 8 år og

Anne Abelsdatter, 2 år.

 

Barna til Milly og Fritz:

1. Ingrid Anna Fjellstad, f. 14/11 1942, d. 5/4 1971, gift med Einar Chruickshank fra bruk 2, bosatt i Harstad,

2. Eva Fjellstad, f. 20/9 1944, gift med Ottar Hansson, f. 22/2 1944 fra Halden, disse er bosatt i Vestby,

3. Terje Anton Fjellstad, f. 22/7 1951, gift med Aud Martinussen, f. 8/2 1951, fra Båtsfjord, bosatt i Båtsfjord,

4. Frøydis Mariann Fjellstad, f. 7/5 1958, gift med Ivar Fredsrud, f. 15/12 1957, bosatt i Vestby.

 

 

Eiendommen benyttes i dag av barna til Milly og Fritz som fritidsbolig.

 

Gr.nr.32

Br.nr.10

Bruker 1945: Fritz Fjellstad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

3

 

 

 

0.5

25

0.4

 

72

57

58

 

 

32-10-9 (Small)

 

                                                Milly og Fritz med Ingrid Anna

 

32-10-20 (Small)

 

32-10-50 (Small)

 

                                                       Milly og Fritz Flellstad

 

32-10-47 (Large)

 

                         Familien Hansson: Eva, Iris, Ottar og Rolf Gunnar