Bruk 11 Holmesjøen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 11,  Holmesjøen

 

Fra det gamle løpenr. 148.

 

1900

Skylddeling fra Henrik Henriksens dødsbo., tl. 21/8.

 

1907

Pantebrev fra Olaf Pettersen til Trondenes Sparebank for kr 950,- med pant i stuebygning på festet grunn, tl. 12/8.

 

1916

Pantebrev fra Edvard Paulsen, Slagstad til Trondenes Spb. for kr 1500,- for dette bruk med hus.

 

1919

Utpanting hos Simon Moritzen for skatt kr 27,30 med pant i debitors sjå på bruket, tl. 16/6.

 

1922

Pantebrev fra Edvard Paulsen til Trondenes Spb for kr 400,-, dat. 18/1 1922.

 

1928

Skadesløsbrev fra Edvard Paulsen til Bjarkøy komm. for garanti i Fiskeribanken og Sparebanken for kr 2500,-.

 

1934

Erklæring fra namsretten om stadfestet auksjonsbud på auksjonsskjøte, tl.29/10. Skjøtet ble utstedt 11/8 1952 og kjøpesummen var kr 1400,-. Samme år er det utstedt en panteobl. fra Edvard til Bjarkøy Spb for kr 3500,-. I 1952 dateres også (26/7) et skadesløsbrev til Sandsøy driftskredittlag for kr 2000,-.

 

1935

Panteobl. fra Edvard Paulsen til Trondenes Spb for kr 1400, tl. 1/8.

       

Bruket blir solgt på auksjon og jorden tillagt bruk 6, Nyborg.