Bruk 11 Kleivan og 15 Kleivan II

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 11,  Kleivan

 

Kleivan under Steffen Greftegreff

 

Den 31/12 1928 blir det oppsatt en festekontrakt til Steffen Greftegreff på et grundstykke av Kolsland felles beitemark i 99 år. Dette var den første festetomta på Kolsland. Årlig leie ble satt til kr. 5,00.  Øya får herved sitt første kaianlegg for  dampskipene. Dampskipene hadde tidligere anløpt Sand og i noen tilfeller også Altevik.

 

Oppstarten blir finansiert med en panteobligasjon på husene på kr. 6.000,-  i Trondenes Sparebank og en panteobl. fra D/S-ekspeditør S. Greftegreff og hustru til Jens Slagstad for kr. 3.000,- på dampskipsekspedisjonen med påstående hus, tl. 2/1 1929. Denne blir slettet allerede 15/3 1929, b. 9, f. 109.

 

11-1 (Small)

 

                                        Kleivan rundt 1930, under S. Greftegreff

 

11-2 (Small)

 

 

11-3 (Small)

 

Slektsopplysninger for fam. Greftegreff:

Steffen Greftegreff har sitt navn fra gården Greftegreff på Hadeland, men er født på Klinkenberg mens foreldrene bodde her. Faren, Halvor Andreas Greftegreff, f. 2/11 1860 i Jevnaker, var kommunekasserer og mora, Lise Nilsdatter, f. 1/12 1873 på Jevnaker. I 1900 bodde familien i Pilestredet 45b i Kristiania. Foreldrene til Halvor Andreas var gårdbruker Steffen Greftegreff og hustru Gunhild Marie Thomasdatter. Foreldrene til Lise Nilsdatter var Nils Olsen, Gulleneie og hustru Goro Olsdatter.

 

Her er familien til Steffen samlet etter at barna er blitt voksen:

Steffen, f. 1/12 1896, d. 27/8 1982, gift med Ingrid Marie Slagstad i 1924, f.19/2 1898, d. 2/3 1993 fra gården Bakkan, bruk 2 på Slagstad, se her. Barna hadde sine første år i Kleivan:

1.Halvor Ivar Greftegreff, f. 24/4 1925, gift med Marie, f. 8/11 1929 fra Øksendal,
2.Lise Synnøve, f. 7/1 1930, gift med Karl Johan Kristiansen, f. 9/10 1929,
3.Inger Marie, f. 7/1 1930, gift med Bjørn Kjeldsen, f. 24/1 1929.

 

 11-4 (Small)

 

 11-5 (Small)

 

Snart ble det også butikk i Kleivan.  Greftegreff var en ivrig fotograf og laget selv bildene fra denne tiden.  Den 1/12 1929 ble det tinglyst en attest at husene på eiendommen var bygget.  Familien drev stedet til 1936 da de solgte og flyttet til Harstad hvor Steffen hadde fått stilling som vollmester i Forsvaret.

 

Kleivan under Einar Rydning

 

Einar Rydning kom fra Grytlandet til Harstad hvor han en tid drev kjøtthandel. Han kjøpte Kleivan da Steffen Greftegreff flyttet til Harstad.

 

Slektsopplysninger for Einar og Edny Rydning

Einar Kornelius Rydning, f. 11/5 1899, d.10/2 1972 i Harstad. Foreldre til Einar var: Gerhard Kristian Gabrielsen, f. 1857 og hustru Jonette Marie Johannesen, f. 1866, Bestebostad. Einar ble gift med Edny Larsen, f. 20/4 1905, d. 1983 i Harstad. Hun kom fra Træna, foreldre: Emil Larsen, f.9/10 1873 på Træna og Idda Larsen, f. 19/10 1905 i Arendal.  Edny kom til Kleivan som husholderske fra Skånland. Ingen barn, men Edny hadde en sønn fra før, Harald Robertsen. Vi husker også at bror til Edny, Eilif A. Larssen brukte å være på Sandsøya, gjerne om sommeren. Han betjente fyret på Skomvær utenfor Røst, oppført 1887, avfolket 1978. Familien kom fra Sørlandet ? Ivrig skytter i Sandsøy Skytterlag.

 

Ved skjøte datert 15/9 1948 kjøper Einar Rydning bruk 5, Kleivan for kr 36.30 (2/16, nr.1716). Salget gjelder kun tomten fra oppsitterne på Kollsland.

 

Rydning fikk oppført butikk, brygge og tankanlegg med drivstoff til fiskeflåten. En ”servitutt” i grunnboken inneholder en erklæring fra Rydning at han kun skal selge oljeprodukter fra AS Vestlandske Petroleumscompani eller tilsluttet selskap av dette, datert 17/9 1952.

I skylddelingsforretning på Kleivan II av 27/2 1961, tinglest 23/3 1961 (av skyld 1 øre), pantebok A-50, får parsellen betegnelsen bruk 15.

 

Einar og kona Enny drev stedet ennå under den store anleggsdriften på Sandsøy da Sandsøy Fort ble bygget. De flyttet til Harstad i 1969.

 

31-15-24 (Small)

 

                               Handelsmann Einar Rydning

 

 

11-10 (Small)

 

                                Edny Rydning

 

11-15 (Small)

Her er Edny og Einar Rydning sammen med Ingrid Greftegreff.

 

11-16 (Small)

 

31-15-26 (Small)

Kleivan rundt 1950, under Einar Rydning. Legg merke til at en gårdbruker er på kaia med hest.

 

31-15-22 (Small)

 

                       Nothjellen var finansiert av fiskarlaget på Sandsøy.

 

11-18 (Small)

Alle som er oppvokst på Sandsøy 1950-1960 husker at de ofte ventet på ”lokalen”.

 

11-19 (Small)

                 

Og så kom ”lokalen”.  Her er det MS Dyrøy som ankommer fullastet med folk fra stedene  på Ytre Senja og Bjarkøystedene. Det hendte at folk på Sandsøy ikke kom med og måtte vente på en ekstratur til øya, til stor ergrelse for sandsøyværingene. Det var ved en slik anledning at en senjaværing ropte til en kjenning på kaia, ”Kom bærre om bord, eg har leid han fra røyra og att….”.

 

Kleivan under familien Figenschau

Rydning selger hele virksomheten i 1969 til Edvin og Arna Figenschau som flytter hit sammen med sønnen Eirik. Edvin og Arna hadde tidligere drevet handel i Askim og Drammen.

 

 

11-20 (Small)

 

                           Kleivan samme uke som fam. Figenschau overtok.

 

11-21 (Small)

 

Slektstavle for Edvin Figenschau:

 

Utskrift av tavle

 

Slektstavle for Arna Figenschau:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger for fam. Figenschau:

Edvin Anathon Figenschau, f. 9/8 1913, d. 4/7 1990 på Sandsøy, gift med Arna M. Figenschau, f. 1/4 1917, død på Sandsøy 8/5 2000.

 

Foreldre til Edvin var Johan Kristian Gerhard Figenschau, f. 27/5 1866, handelsmann i Torsvaag, Helgøy i Karlsøy og hustru Inger Marie Jakobsen, f. 1873.  Arna var født i Hillesøy, men vokste opp i Breivikbotn i Hasvik i Finnmark. Johans foreldre var gbr. Jeremias Figenschau, Ladnes, f. 3/8 1814 i Karlsøy og hustru Martha M. Heggelund, f.ca.1833 i Karlsøy.

 

Folketellingen 1910 for Mellomjord i Helgøy:

Fisker og jordbruker Johan Figenschau, f. 27/5 1866 i Karlsøy, gift med Inger, f. 12/1 1873 i Sellø pg. i Nordfjord har følgende barn hos seg: Magna, f. 1892, Konstanse, f. 1893, Jeremia, f. 1896 og Hjalmine, f. 1898.

 

Når Edvin blir f. i 1913 er Johan oppført som handelsmann i Torsvåg i Helgøy.

Kona Inger Marie Jacobsen finner en født I Selje pg i Sogn og Fjordane på gården Osmundvåg der foreldrene er husmannsfolkene Jacob Botolfssen og Marie Jensdatter.

 

 

 

11-22 (Small)

Utvidelsen av Kleivan under Edvin og Arna Figenschau, foto fra 2006.

 

Kleivan får helt ny butikk i mars 1973.  Den gamle blir omgjort til boligformål og arealet over gammelbutikken blir utbygd til stue. Eirik overtar stedet etter foreldrene 1/1 1982 og siden deler av naboeiendommen Støa (Tangen, bruk 17) på Kolsland) hvor han en tid forsøker med oppdrett av torsk og fiskematproduksjon. Handelsvirksomheten og posttjenesten på stedet ble drevet videre fra den nye butikken. Edvin og Arna flytter til bruk 19. Bjørklund på Slagstad i 1983.

Dette bruket hadde sønnen Eirik allerede kjøpt i 1971 hos Fredrikke Iversen.

 

11-23 (Small)

Lokalen har lagt ut fra kaia. Eirik Figenschau ordner med "springet" og

Johan Molin tar farvel med feriegjestene på vei sørover...

 

11-24 (Small)

 

                             Walter Bredahl, Berny Myrvang og Eirik Figenschau.  

 

Den 1/1 2003 overdrar Eirik Kleivan til Oddvar og Grete Kristiansen som fortsetter handelsvirksomheten,

og "Post i butikk". Deler av den store brygga blir omgjort til "pub" i 2006.

 

Slektsopplysninger for fam. Kristiansen:

I 2003 overtok Oddvar Ktistiansen, f. 4/11 1945 fra Tønsberg og Grethe Kristiansen, f. 22/10 1951 fra Nøtterø handelsstedet.

 

31-11-41 (Small)

Oddvar Kristiansen betjener en kunde 4/12 2009 (Torbjørn Chruickshank)

 

31-11-40 (Small)

Anne-Grethe Rogde, gift Jørgensen betjener her en kunde 4/12 2009 (Sverre Andreassen).