Bruk 11 Kobbevollen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

29-11-1 (Small)

Bruk 11 Kobbevollen i 2008 med utskilt tomteeiendom til venstre

 

29-11-3 (Small)

Gårdsbilde fra Kobbevollen i 2008

 

29-11-4 (Small)

Bruk 11, våningshuset i 2008

 

29-11-5 (Small)

Her bygges nytt hus på tomta der stua fra Sommarro sto, revet på 90-tallet.

29-11-6 (Small)

Gårdsbilde fra Kobbevollen, huset til Kristin og Per Frantsen

 

29-26-118 (Small)

Tor, Hartvik og Kristian MIkalsen (Eriksen)

 

29-27-78 (Small)

Petter Pettersen, Oddny Eilertsen og Tryggve Pettersen(Einan)

 

30-9-62 (Small)

Barna til familiene Pettersen foran huset som sto på Sommarro.

 

30-9-67 (Small)

Dagrun og Torunn Pettersen

 

29-38-1 (Small)29-38-2 (Small)

Julius og Kristine Pettersen.

 

29-38-4 (Small)

Familien Markus Sakariassen: Synnøve, Markus, Kristin, Trude, Gunn Karin, Dagrun og Tor.

 

28-38-3 (Small)

Julius Pettersen og hesten "Flora".

 

30-27-12 (Small)

Julius Pettersen og barnebarn

 

29-32-13 (Small)

                                Trygve Pettersen

30-11-21 (Small)

Dagrunn Pettersen, Thor Fredrik Eriksen, Laila Danielsen og Ann-Karin Einan (1940-1942).

 

30-11-22 (Small)

Ernst Eilertsen (sønn av Julie og Eilert Eilertsen) og Thor Fredrik Eriksen.

Julie var søster til Kristine Pettersen på Sand.

 

30-11-26 (Small)

Ernst Eilertsen, Petter Pettersen (se bruk 29/4), Bertha Eriksen

og Thor Fredrik Eriksen.

 

30-11-32 (Small)

Bertha Eriksen, datter til Albertine Brunstad, i "kamp" under krigen i Kobbevollen.

 

30-11-2-16

Erling Eriksen (gift med Bertha), Dagrunn Pettersen

og Dagmar Mikalsen.

 

30-11-2-17

Bertha Eriksen med Dagrunn Pettersen

 

30-11-2-19

Anny, gift Joramo, Kristine, Marie ? Jørgensen, NN, NN og Albertine Brunstad.