Bruk 11 Ramfløya

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 11 , Ramnfløya

 

1937

Skylddeling av 23/10 1937 hvor det utskilles fra bruk 1 en parsell av skyld 0,25 mark.

 

Skjøte datert 10/11 1937 fra Ole Slagstad til ungdomslaget ”Vetten” for kr 1500,-, dbf. 7/12 1937.

 

Erklæring dat. 10/11 1937 fra ungdomslaget ”Vetten” i anledning av at laget er tilstått et lån kr 1250,- til innkjøp av skogplantingsmark på nærmere anførte 6 betingelser, (A3/m 1737).

 

Panteobligasjon dat. 10/11 1937 fra ”Vetten” til det offentlige lånefond til innkjøp av skogplantingsmark for kr 1200,-, garanti fra Bjarkøy kommune er påtegnet.

 

1938

Erklæring dat. 21/3 1938 fra alle odelsberettige at odelsretten fraskrives.

 

1939

Panteobligasjon, dat. 18/12 1938 fra ungdomslaget ved styret til Ole Slagstad for kr 300,-, grb. 2/3 1939.

 

På kartutsnittene kan en se hvor eiendommen til "UL Vetten" befinner seg.

 

                    B2k

            B3k