Bruk 12 Brunstadmyra

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

29-6-18 (Small)

Bak: Hans Andreassen på Brynstadmyra, Lovise (mor til Eibjørg Bredahl).

Foran: Johanna Andreassen, Eibjørg, Harriet og tvillingene med Karstein bak til høyre.

 

29-6-22 (Small)

Brunstadmyra. Agnes Aronsen fra Kjøtta med dattera Helene (til venstre)

 

30-16-12 (Small)

Fra dåpen til Valborg og Astrid Bredhl, Brunstadmyra.

Fra høyre: Karl og Petra Bredahl med barn, bak Johanna Andreassen og Ole Jørgensen.

I midten Harriet Bredahl med tvillingene. Bak, helt til venstre ser vi Hans Andreassen.

 

28-13-23 (Small)

Bak: Simon Olsen, Arnulf Olsen, Signe Olsen, Agnes og Peder

         (med barna Helene og Arnold foran), og Harriet Bredahl.

I midten: Johanna og Hans Andreassen med Bjarne Olsen på fanget.

Foran: Tvillingene Valborg og Astrid med Aslaug Olsen i midten.

 

29-31-33 (Small)

Signe Andreassen, konf. på Bjarkøy

 

29-31-35 (Small)

Johanna og Hans Andreassen som ung.

 

29-27-101 (Small)

                                Johanna Andreassen

 

29-31-42 (Small)

                              Hariette og Signe Andreassen

29-31-43 (Small)

På Brunstadmyra: Inga, Signe og Johanna Andreassen.

 

29-31-48 (Small)

               Harriet og Arnold Aronsen på Brunstadmyren

 

29-31-56 (Small)

Karl Andreassen, fostersønn på Brunstadmyren.

 

29-31-59 (Small)

Peder Aronsen, gift med Agnes i arbeid i Gryllefjord.

 

29-31-60 (Small)

Bak: Hans, Peder Aronsen, Simon og Signe Olsen.

Foran: Johanna, Agnes med Arnold og Hariette.

 

30-11-2-12

NN, Albertine Brunstad og Ingrid Jørgensen på Kleivankaia.

 

30-11-2-18

Harriet Bredahl, Hans og Johanna Andreassen, Bertha Eriksen, Signe,

Albertine Brunstad og Ingrid Jørgensen.

 

30-11-2-20

Hedvig Brunstad (halvsøster til Kristine Pettersen).

Hedvig var poståpner i Gryllefjord.

 

30-11-2-22

Bakerst fra venstre:

Randi Repvik (søskenbarn til Bertha), Gudveig(?), Randi Andreassen (datter til Johanna som

var søster til Kristine Pettersen), Julie Eilertsen (søster til Kristine), Ingrid og Martin Jørgensen,

Harry Jørgensen, August Andreassen (gift med Randi Andreassen).

Foran fra venstre:

Johanna, Sølvi (datter til Randi og Svein Repvik), Erling og Bertha, Albertine(Tina) og

Magnus Brunstad (gift med Tina), Olaug Jørgensen(gift med Harry) og

Svein Repvik(gift med Randi Repvik).