Bruk 12 Føllsletta og Nygård 25

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

32-12-1 (Small)

Gammelhusan på Føllsletta, fjøsen midt i bildet og våningshuset

over taket på Bakkan-fjøsen til høyre.

 

32-12-2 (Small)

Nygård i 2008

 

32-12-13 (Small)

Barndåp på Føllsletta. Barnets foreldre er Per Magnussen og Berna med Kjell på armen.

Serine og Olai Olaisen sees på begge sider av disse.

Bak til venstre sees Olga Moritzen og Ditlev Iversen. Foran sitter trolig Bjørg Olaisen.

 

32-12-4 (Small)

Båten til Olai Olaisen hadde ikke rorhus.

 

32-14-17 (Small)

Alfred Johansen som dreng på Føllsletta, her med "Frøya".

 

32-6-70 (Small)

Alfred i slottonna på Nygård (Føllsletta).

 

32-12-10 (Small)

Otto Olaisen og Kjell Magnussen på den første traktoren på Sandsøya (Maskinlagets).

 

32-12-11 (Small)

Otto i tørrhøykjøringa med brukets første traktor, en Ferguson.

32-12-14 (Small)

Serine og Olai Olaisen

 

32-12-15 (Small)

Familietreff på Føllsletta (Nygård)

 

32-12-33 (Medium)

Astrid ? gifter seg.

 

32-10-28 (Medium)

Per Magnussen (fetter til Fritz) og Berna Olaissen, Fritz Fjellstad.

 

32-10-29 (Medium)

Bryllupet til Ingun og Henry Kristiansen (Ingun er søster til Fritz Fjellstad).

 

32-12-16 (Small)

                      Otto, Bjørg, Harry og Astrid

32-12-19 (Small)

Nygård en vinterdag

 

32-12-20 (Small)

Nygård en sommerdag

 

32-12-22 (Small)

Torving på Stormyra

 

32-12-23 (Small)

Olai og Serine foran huset på Nygård

 

32-12-25 (Small)

Frøya med Olai, Aud og Serine

 

32-12-27 (Small)

Anskar Skarstein, Kjell Magnussen, Erling Skarstein og Guttorm Chruickshank

 

32-12-28 (Small)

Kjell Magnusson og Frøya

 

32-12-30 (Small)

Parti fra Slagstad

 

32-12-31 (Small)

Aud, Berna, Bjørg, Serine og barna Turid og Kjell Magnussen

 

30-23-123 (Small)

Fra høyre: Otto Olaisen, Arne Skarstein, Arvid Paulsen,Sigurd Bjarke og Harry Olaisen

 

32-12-29 (Small)

Otto Olaisen

 

30-23-124 (Small)

Otto, Elsa, Klara, Harry, Else Marie, bror til Hardis Slagstad, Arne Skarstein,

Arvid Paulsen og Sigurd Bjarke.

 

32-7-75 (Small)

Kjell Magnussen og Bjørg på hennes 60-årsdag

 

32-7-76 (Small)

Bjørg, Gudrun Fredriksen, Berna og Anny Berg på Bjørgs 60-årsdag