Bruk 12 Føllsletta og Nygård 25

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 12,  Føllsletten

 

Fra det gamle løpenr. 148, skyld 0,47.

 

1874

Obligasjon dat. 1874 på 10 Spd. fra Johan M. Olsen til Nils Lauritz Hansen med pant i en stue, tl. 11/4 1881. Senere eier av dette løpenr.

 

 Dette bruk blir delt i tre like deler, hver med skyld 47 øre,

 Kjærhaugen, bruk 1,

 Holmesjøen, bruk  5,

 Følsletten, bruk 12.

 

 32-12-1 (Small)

        I bakgrunnen sees den gamle fjøsen på Føllsletta og over taket på fjøsen på Bakkan våningshuset.

 

Slektsopplysninger:

Nils L. Hansen, fra Trondenes var blitt eier av løpenr. 148. Han ble i 1853 gift med Mette Malene Iversdatter, f. 30/9 1830, d. 29/5 1897 fra Slagstad. Tre av barna vokste opp.

Dattera Hansine Kristine Nilsdatter, f. 15/6 1862 ble gift på dette bruket med

Henrik Severin Henriksen, f.1862 fra Tranøy. Hansine døde 8/12 1898, barn:

1.Mathilde Sofie, f.9/2 1886, til USA 19 år gammel,
2.Sigrid Emelie Antonette, f. 11/4 1889, til USA 15 år gammel,
3.Petrine Henriette, f.20/6 1892, d.13/7 1897,
4.Helga Hansine, f.19/9 1894, kom til Peder Hansen på Kolsland hvor hun var i 4 år før søstera hentet henne til USA. Her kalte hun seg Helen.
5.Henrik Severin, f. 2/2 1897, d. 15/6 1897.

 

 

1900

Skylddeling fra Henrik Henriksens dødsbo., tl. 21/8.  Hilda Emelie Pedersens bruk.

 

Slektsopplysninger:

Hans Marthinus Pedersen, f. 20/10 1852 ble i 1895 gift med Hilda Emelie Johansdatter, f.22/5 1873, begge født på Slagstad, barn:

1.Sarnette Martine, f.25/4 1893,
2.Johan, f.22/5 1896,
3.Hjørdis Otelie, f. 8/3 1899.

 

1901

Pantebrev fra Hans M. Pedersen, Slagstad og hustru Hilda Emelie Pedersen til Trondenes Spb for kr 900,- med kår til Marte Malene Iversdatter, tl. 26/10.

 

1916

Pantebrev fra Håkon J. Ekman til Bjarkøy SPB for kr 1800 med pant i bruk og hus, tl. 10/1 1916. Kjøpekontrakt ved Bjarkøy komm. v/ordfører til metallstøper H. Ekman, Harstad for kr 2250,- som avgjøres således at lån i Trondenes Spb, kr 550,- overtas og betaler kontant kr 1700,-. Kommunen forbeholder seg 2.pr. i eiendommen etter Trondenes Spb, tl. 10/4.

 

1918

Auksjonsskjøte i eiendommen etter Nils L. Hansen til Hilda Emelie Pedersen på bruket for kr 800,- samt kår til Mette Malene Iversdatter til en årlig verdi kr 100 (men hun døde før 22/9 1920), tl. 13/3. Da hadde kommunen påtatt seg kåret.

 

Auksjonsskjøte til Olai Olaisen etter forlangende av Hilda Pedersen, avholdt 9/11 1914 for kjøpesummen kr 4000,-, tl. 13/5.

 

32-10-321 (Medium)

Hilda Hansen, Føllsletta og ukjent

 

32-10-323 (Medium)

                                      Sigrid Henriksen, Føllsletta

32-10-325 (Medium)

                                         Mathilde  Henriksen, Føllsletta

 

32-12-18 (Small)

Nygård. Det gamle huset på føllsletta er ikke med her, kun den gamle fjøsen.

 

1919

Pantebrev fra Olai Olaisen til Trondenes Spb for kr 2600,-, tl. 15/12.

 

1921

Eksekusjon hos Olai Olaisen for gjeld til Dyrøy Spb. kr 707,90., tl. 18/5.

 

1922

Panteobl. fra Olai Olaisen til Småbruk- og Boligbanken for kr 6000,-,tl.16/8.

 

1926

Skadesløsbrev fra O.O. til Bjarkøy komm. for kr 2000,-, tl. 14/2.

 

1934

Erklæring fra namsretten at eiendommen solgt ved tvangsauksjon, tl. 1/11.

Auksjonsskjøtet dat. 1/10 i 1937 til Trondenes Spb. for kjøpesummen kr 1500.

 

1937

Skylddelingsforretning hvor det utskilles parsellen ”Nygård”, avholdt 3/9. Skylden på dette bruket blir 23 øre, det gjenstående bruket får skyld 24 øre.

Eksekusjoner kr 134,82, kr 79,82, kr 136,80, kr 125,55, kr 123,80, kr 104,20 fra 1927-1933 utgår ved et auksjonsskjøte, dbf. 1/10 1937.

 

Skjøte dat. 22/10 1937 fra Trondenes Spb til Olai Olaisen for kr 900,-.

Panteobl. til Småbruk og bustadbanken fra Olai Olaisen, f. 16/7 1884 på kr 3600,-, dat. 14/6.

 

1938

Obligasjon i 1925 på kr 7000 på bruk 2 (se 1925) er slettet den 15/3 dette året.

 

1947

Skadesløsbrev dat. 9/6 fra Olai Fredrik Olaisen til Sandsøy Driftskredittlag for kr 2000.

 

1947

Skjøte dat. 23/8 1947 fra Trondenes Spb. til Olai Olaisen, f. 16/7 1884 for kjøpesummen kr 1500,-. Jorda på Føllsletta.

 

1951

Leiekontrakt dat. 11/6 fra Olai Olaisen til Kystartilleribrigade Nord-Norge på 5 da grunnareal i 10 år mot kr 715 årlig og med rett til vei på forskjellige vilkår.

 

32-12-17 (Small)

Begravelse på Slagstad. På dette bildet sees det gamle huset på Føllslatta,

til venstre for Gullhaug.

 

32-12-24 (Small)        

 

                               Olai og Serine Olaisen

 

Se også slektstavle under bruk 32/13 Breidablik hvor Olai F. Olaisen er anført.

 

Selektstavle for familien til Serine og Olai Olaisen:

 

Utskrift av slektstavle

 

Slektsopplysninger:

Olai Fredrik Olaisen, f. 27/7 1884, døpt 31/8 1884, konfirmert i Dyrøy 1899, d. 12/4 1958 kom fra Myklebostad i Dyrøy og kjøpte bruket på auksjonen i 1914. Han var gift med Serine Karoline Johansen fra Salangen, f.15/3 1891, konfirmert i Salangen 1906, d. 9/9 1964. Hun var datter til Johan Abraham Severinsen, f. 1851 og Berit Katrine Hansen, f. 1871, fra Haugli i Salangen. Bror til Serine, Alfred Johansen (se bruk 14), kom også hit som dreng på bruket.

 

I kirkebøkene, ministeral- og klokkerbok for Tranøy/Dyrøy finnes kun en mulig "Olai"  i 1884 under dåp: Olai Fredrik (Aron), f. 27/7 1884 av foreldre Olai Fredrik Aronsen, f. 1858 og "hustru" Alette Sofie Sivertsdatter, f. 29/81864. Hvorfor "Aron" i ei bok står i parentes og den andre boka står i parentes og dertil er understreket, vites ikke. Anførte fødselsdato stemmer heller ikke med gravminnet på kirkegården på Sandsøy der det står fødselsdato 16/7 (kommentar fra Per J. Molin).

 

Foreldrene til Alette Sofie var inderst Sivert Andreas Larsen og hustru Anne Sofie Henriksdatter på Miklebostad. Jeg finner henne også under folketellingen 1910 i Dyrøy der hun nå er gift med Bendik Larsen, f. 23/7 1855 i Salangen. Han er gårdbruker og skomaker og  har 7 barn med Alette Sofie.  Olai Fredrik Aronsen og Alette var altså ikke gift. Olai Olaisen er også medtatt i folketellingen, ugift fisker f. 16/7 1884 i Dyrøy. Denne datoen er det som ble benyttet på gravminnet etter Olai. Vikselen til Aleth Sofie og Bendiks Mikal Larsen var den 17/10 1886 i Tranøy kirke. Bendik er f. 23/7 1856 i Salangen (far: Lars Hansen).

 

Barna til Olai og Serine:

1.Astrid Olaug, f. 12/9 1915 på Myrlund i Dyrøy, død. Hun var gift med Kristian Svendsen, flyttet til Bellingmo,  tre jenter, Aud, Synnøve og Laila. Astrid hadde hadde Aud før hun ble gift. Aud vokste opp hos hos besteforeldrene på Sandsøy. Aud Pedersen ble gift og bosatt i Alvdal, mannen er nå død. Aud bor nå på Sortland (Larsen).
2.Bjørg Johanna, f. 23/7 1917, gift i Hasvik med Jens Jensen, f. 22/6 1906, to jenter, Oddbjørg og Tone Britt.
3.Berna Marie, f. 4/4 1919, gift med Per Magnussen, bosatt på Skaland. To barn, Kjell og Turid. Kjell er døpt på Sandsøy, se nedenfor.
4.Otto, f. 4/11 1923, d. 26/6 1994, ugift, overtar bruket, se nedenfor.
5.Harry, f. 26/10 1925, gift med Inger og bosatt på Ulsberg (Sør-Trøndelag). De har en sønn: Rune Olaisen.

 

32-12-26 (Small)

Familien Serine og Olai Olaissen med barn og barna til eldste dattera Aud.

         

         

 

 

32-12-13 (Small)

 

Barndåp på Føllsletta. På hver side av barnets foreldre (Berna og Per Magnussen med Kjell) ser vi Serine og Olai. Helt til høyre Olga Moritzen og bak Ditlev W. Iversen.  Olai hadde en tid også en båt (”Blink”) og var ellers med på fiske i sesongene, bl.a. på ”Roma”.

 

Otto Olaisen overtar bruket og bygger ny fjøs.  Han levde ugift og solgte eiendommen først til en ny innflytter, Odd Egil Sætran som var her ei kort tid. Otto bygde seg nytt hus på en tomteeiendom, se bruk 40 på veien til Slagstad. Sætran ble gift med ei lærerinne på øya og eiendommen ble solgt på auksjon til Willy Johansen fra bruk 2 på Kolsland.  Etter ei tid ble disse to bruk drevet sammen av far og sønn.

 

Gr.nr.32

Br.nr.12

Bruker 1945: Olai Olaisen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

6

 

 

1

 

30

15

25

150

120

232

 

32-12-8 (Small) (2)

 

                                          Otto Olaisen

 

32-12-2 (Small)

 

                                                    Føllsletta (Nygård) i 2008