Bruk 12 (22) Nordly (Slettebakken)

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 12 (22), Nordly.

 

30-12-59 (Small)

                                                           Slettebakken i 2007

 

1939

Fredag den 22/9 avholdes skylddelingsforr.hvor fradeles en parsell, skyld M. 0,15, det gjenværende  hovedbruk M.0.85, parsellen får br.nr 12. Rett til beite i hht skylddelingen. Ved forretningen møtte Sverre Meløe og Ingvard Iversen som eneste tilstøtende nabo. Forretningen ble først innført i dagboken 9/9 1941.

Arbeidsnevnas formann var S. Simonsen Øvergård.

 

Grensebeskrivelsen medtas her da den er typisk for skylddelingsforretninger på denne tiden:

"Den utgåtte parsell er ca. 43 dek. av klokkergårdens utmark ved den i kondisjonerene beskrevne Slettebakken.

Skillet tar sin begynnelse ved nedsatt sten på vestre side av Erling Knudsens indkjørselsvei og går opover bakken i vest nordvestlig retning 150 meter til en nedsatt sten i myren, derfra 190 meter i nord til østlig retning til nedsatt sten,

derfra i sydostlig retning 136 meter til x i berg merker "K", derfra 236 meter i nord nordostlig retning til nedsatt sten merket "E", derfra 110 meter i syd til østlig retning langs grendseskill mot Ingvard Iversens skogteig til nedsatt sten tett vestenfor hovedveien og videre 340 meter langs hovedveiens vestre side til utgangspunktet. Forøvrigt henvises til de for angjeldende parsel utferdigede kondisjoner." Denne "Kondisjoner" gjentar skylddelingens tekst og har i tillegg en kartskisse. Det ble også laget et dokument som kalles "Vilkår", underskrevet og godkjent av Kirke og undervisningsdepartementet.

 

1945

Skjøte dat. 29/10, fra Kirke- og undervisningsdepartementet til Andreas Lockert, f. 13/4 1904 for kr 600,-. Gjerdeplikt mot gjenværende prestegård.

 

1947

Rett til beite inntil videre i klokkergårdens utmark som år om annet kan skaffes for til av plassen. Panteobl. dat. 3/3 1947 fra Andreas Lockert til Småbruk- og bustadbanken for kr 4000,-.

 

1947

Branntakst ved lensmannen i Bjarkøy, Einar Moen. Huset blir taksert til kr 24.000,- og fjøsen til kr 10.000,-.

 

1951

Skadesløsbrev, dat. 10/3 1951 fra Andreas Lockert til Sandsøy Driftskredittlag for inntil kr 3000,-, grbf. 14/3.

Pant i bygningen for kr 34.000,-. Skadesløsbrevet har førsteprioritet etter Norges Småbruk og Bustadbank.

 

1953

Sandsøy driftskredittlag viker prioritet for et lån i Bjarkøy Sparebank på kr 3.000,-.

 

1954

Skylddelingsforretning datert 2/10 dette året på en ny fradelt del av klokkereiendommen. Bruket får nytt br. nr. 22.

Grensebeskrivelse:

Ved det nordlige hjørne av eiendommen Nordly tilhørende Andreas Lockert fra den gamle merkestein gikk skillet i n.n. retning 125 m til nedsatt stein, videre i o. retning 92 m til nedsatt stein, derfra 136 m i s. v. retning til nedsatt stein ved innmarksgrendsen fra Nordly og videre langs denne grendse 60 meter i v. retning til utgangspunktet.

 

Erna og Andreas dyrket opp dette bureisningsbruket. Andreas kom fra selve Tromsø hvor han i yngre år hadde gått i blikkenslagerlære.

 

Andreas var med tromsøskuta T91T Braganza i 1928 på søk etter Umberto Nobile i Østisen nord for Svalbard. Nobile ble også funnet av dem. Skuta hadde med to fly. Vi har interessante bilder fra denne ekspedisjonen, se under Bilder samlet på brukene og Slettebakken og egen artikkel under kapittel Historie.  Familien til Andreas hadde sterke røtter innen ishavsfangst. Faren, Anders Marthin står oppført som harpunerer hos ishavsskipper Karl, f. 1855 på Storsteinnes ved fødselen til Andreas, som selv har vært på ishavet og i mange år var med trålere fra Rolløya.

 

30- Nobile-Flyvere (Small)

1928. Flyvere foran Braganza av Tromsø. Skuta hadde to fly ombord som foretok søk.

 

Slektstavle for familien Lockert:  Hvis en ønsker den forstørret eller printet i A2- format, trykk Lockert:

En enklere utgave av slektsleddene for Andreas kan leses og lastes ned , A4-format Andreas Lockert

 

Lockerts slekt

Slektstavle for Erna Steinheims slekt:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger:

Arne Andreas Lockert, f. 13/4 1904, d. 4/8 1989 fra Tromsø. Hans foreldre var Anders Martin Lockert, f. 6/11 1870 i Tromsø, omkom på havet og Anna Olsen, f. 8/11 1866, d. 3/1 1955, fra Tromsø.  Far til Anders Martin var Nils Marthin Lokkert Hansen, f. 16/10 1836 på Storsteinnes, gift med Elen Sofie Johannesdatter, f. 21/9 1831 fra Holmenes.

 

Den første Lockert i denne slekta var Nils Marhtins far:

Skipper, handelsmann og gårdeier Hans Locher Nilsen, f. i mai 1814 på Sørkjosen, fra 1865 på Moen, d. 30/11 1895 på gården Myrhaug i Balsfjord. Han ble gift for 2. gang  19/10 1856 med Ingeborg Margrethe Nilsdatter, f. 1823 som så er mor til Nils Marthin.

 

Andreas ble gift med Erna Steinheim, f. 25/2 1906, d.17/8 2001 fra bruk 4 på Nordsand, deres barn:

 

1. Einar Lockert, f. 6/7 1932, d. 11/5 1935.

2. Aud Anna Lockert, f. 29/1 1935, gift med Rolf MagneTiller, f. 1/7 1934 fra Skøelv, bosatt i Narvik,

3. Anne-Sofie Lockert, f. 10/6 1937, d.3/12 1996, gift med Johan Berulf Oddfred Uteng, f. 30/6 1934 fra Vassvik på Sør-Senja, bosatt i Narvik, død 14/8 2014 på Stonglandseidet.

4. Ragnhild Lockert, f.1/1 1942, gift med Torbjørn Chruickshank, f. 15/4 1942 fra bruk 2 på Slagstad, se bruk 1, Tomt 3 under Altevik (Trollhågen).

5. Einar Alfred Lockert, f. 12/10 1946, gift med Karen Lisbeth Skjegstad, f. 4/6 1949 fra Vikebukt,

   bosatt på Trondenes i Harstad, barn:

 1. Marit Skjegstad Lockert, f. 20/8 1980,

 2. Sigri Skjegstad Lockert, f. 11/2 1983,

 3. Åshild Skjegstad Lockert, f. 11/2 1987.

    Disse har overtatt eiendommen Nordly (Slettebakken).

 

Slektsgrenen til K. Lisbeth Skjegstad til Dovre og Dombås:

 

Utskrift av tavle

 

30-12-57 (Small)

            Andreas og Erna Lockert i 1965

31-2-327 (Small)

 

30-12-58 (Small) 

                                                    Slettebakken den 5/7 1956

 

30-12-60 (Small)

            Erna og Andreas med Aud, Anne Sofie og Ragnhild

 

30-12-61 (Small)

                           Erna, Ragnhild, Einar, Andreas og Anne Sofie Lockert.

 

   

30-12-66 (Small)              

                   Familien  Lisbeth og Einar Lockert

 

30-12-67 (Small)

                                 Åshild, Sigri og Marit