Bruk 13, 34 Breidablikk

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 13,  Breidablikk

 

1913

Skylddeling hvor det fradeles til Kristian Simonsen ½ bruk 5 (Slagstad), bruket ”Breidablikk”, av skyld 71 øre og gjenværende hovedbruk hos Paul Simonsen av skyld 70 øre. Breidablikk får bruk 13, tinglest 14/4 1913.

Skjøte fra Ole S. Slagstad til Kristian B. Simonsen, Slagstad på dette bruk med halvdelen i et på eiendommen stående nøst for kr 1000,-. Kår til Kristen A. Simonsen og hustru Antonette, verdi årlig kr 50,-.

 

Obligasjon fra Kristian Bernhoft Simonsen til Arb.- og Boligbanken på kr. 2250,-, tl. 14/4.

 

1916

Pantebrev fra K. B. Simonsen til Harstad Spb for kr 500,-, tl.8/11.

 

1919

Oblig. fra Kristian B. Simonsen til Småbr. og bustadbanken for kr 2200, tl.21/7.

Kristian bygde seg egen fjøs på bruket.

 

1922

Obl. fra K. B. Simonsen til Bjarkøy Spb for kr 6000,-, tl. 18/1 1922.

 

1936

Skylddeling av 12/7 hvor parsellen ”Tune” av skyld 21 øre blir utskilt, bruk 18. Det gjenværende bruk har da skyld 50 øre.

 

1948

Skjøte, dat. 19/9 fra Guttorm Simonsen, f. 20/8 1905 til søstera Telma Himberg, f. 23/6 1903 for kr 4000,-. Obligasjon fra Telma Himberg til Guttorm Simonsen, Sandefjord for kr 4000,-.

 

1950

Skadesløsbrev, dat. ¾ fra Telma Himberg til Sandsøy Driftskredittlag for inntil kr 1000,-.

 

2014

Nåværende eier (Hjalmar Himberg) kjøper også nabobruket, bruksnr. 5.

 

32-13-3 (Small)

I forgrunnen ser vi det gamle huset med fjøsen på Breidablikk (noe lavere i terrenget).

 

Gr.nr.32

Br.nr.13

Bruker 1945: K.B. Simonsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

3.5

 

 

 

 

25

2

 

80

64

63

 

     

             

30-23-103 (Small)

 

                               Kristian Bernhoft Simonsen og Magna, født Nibe.

 

Slektstavle for Kristian B. Simonsen, se barn av Kristen og Antonette under bruk 32/5 Slagstad:

 

Slektstavle for en del av etterslekta fra Breidablikk:

 

Utskrift av slektstavle

 

Etterslekta til Kristian Bernhoft Simonsen (se også bruk 5):

Kristian Simonsen f. ½ 1877, d. 1948 var gårdbruker og tømmermann, bosatt på bruket. Han ble gift med Magna Margrethe Nibe, f. 13/1 1881, d. 16/11 1936 fra Dyrøy.

Magnas foreldre var: baker Vilhelm Bertin Nibe, f. 10/11 1848 i Tranø prestegjeld, oppholdssted Markesnes (foreldre:Johan Bertin Nibe og Matsanna Christensdatter, Markesnes, Maalsnes). Han ble gift 28/8 1875 i Dyrøy med Berta Marie Mortensdatter, f. 1850 i Sverige av far Morten Mortensen. Det hadde da lyst for dem 8., 9., og 10 søndag etter trefoldighet i Maalselv siden de hadde sitt opphold på Målsnes, se vikselsregisteret.  Johan Bertin blir også skrevet som Jon Berteus. Forlover til Birta er lærer A. Mondsen og forlover til Vilhelm er Johan A. Nibe, Klubbnes.

 

Barna til Magna og Kristian:

 

1.Telma, f. 26/6 1903, gift med styrmann Hjalmar Himberg, bosatt i Sandefjord. Etter Hjarmars død flyttet Telma og barna tilbake til Slagstad og overtok bruket etter faren, barn:
a)Else Marie Himberg, f. 12/5 1928, d. 7/3 2006, se bruk 23, Huldrehågen i Altevik,
b)Gro Himberg, f. 1938, gift Andreassen, bor i Larvik.
2.Guttorm Simonsen, f. 20/8 1905, d. 13/10 1982, maskinist, gift med Alfhild From, f. 23/2 1906, d. 8/6 1992 fra Sandefjord hvor disse bodde.

 

Telma tok utdannelse og ble siden bestyrer av en skole i Skånland.

I dag eies bruk 34 av Hjalmar, sønn til Else Marie, se bruk 23 i Altevik. Han har restaurert huset og bygger i 2008 et uthus på tomta etter den gamle fjøsen som ble revet for lenge siden.

 

 

30-23-134 (Small)32-13-9 (Small)

         Guttorm Simonsen                              Thelma Simonsen, gift Himberg

 

32-13-8 (Small)

 

                        Else Marie Himberg, g. Andreassen og  Gro Himberg, g. Andreassen

 

 

30-23-105 (Small)

Bak: kona til Guttorm Simonsen, far til Hjalmar Himberg, Guttorm Simonsen,

Foran: Hjalmar Himberg, Else Marie Himberg, Thelma Himberg med Gro Himberg.

 

32-13-2 (Small)

 

                                                     Breidablikk i 2008

 

32-13-1 (Small)

Bilde tatt 2/1 2010. Den nye garasjen foran våningshuset står på tomta

etter den gamnle fjøsen. Eiendommen er overtatt av Hjalmar Himberg, se bruk 30/23.

 

32-13-13 (Small)

 

                                                      Breidablikk 25/1 2010