Bruk 13 Gjerdet/Låggjerdet

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 13,  Gjerdet

 

 

1901

27/695 får skyld 27 øre, utgått fra bruk 1, bruk 13, se folie 236, skyldelingsforretning gb. 8/10, tl. 22/6 1901. Rett til vann, nøsttomter, havning og torvemyr.

 

1909

Skjøte fra J. E. Christensen og Carsten Helberg på vegne av A.M. Helberg gjenl. Hustrus bo til fru Ella Meløe for kr 525, tl. 11/1 1909. Æktepakt mellom Ella Meløe og Karl Jørgensen, Ella får dette som sin eiendom, tl. 12/9 1910. Slektsopplysninger for disse, se også bruk 1 og året 1919.

 

1928

Skylddelingsforretning der det fradeles fra bruk 13 en parsell Høggjerdet, bruk 30 av skyld 13 øre, det gjenværende hovedbruk får deretter skyld 14 øre til Regenius Steinheim, se videre under Solstad, Nordsand.

 

1932

Auksjonsskjøte i h.h.t tvangsauksjon fra Skattefogden for Troms for skyldig gårdsskatt og prestetiende til Olaf Henriksen for kr 710,- tl. 1/10 1932. Se under bruk 1, Sørsand og bruk 4, Kolsland.

 

1938

Leiekontrakt dat. 10/11 1938 hvor Olaf Henriksen bortleier til broren Arnt Henriksen bruket for en leiesum av kr 30 årlig i 12 år. Leieren eller barna skal ha forkjøpsrett.

 

Olaf Henriksen kjøper eiendommen og oppfører en liten stue på den og leier den først ut til broren Arnt Henriksen fra bruk 4 på Kolsland.

Siden ble bruket overtatt av Sigurd Andreassen (se under Nordsand og ”De perolinske”) som bygde en liten fjøs på eiendommen.

Eiendommen ble siden solgt til Vilmar Steinheim (se bruk 8, Solstad på Nordsand) som overlot den til sønnen Karl Johan.

 

Siden er tomteeiendommen solgt til kaptein Arvid Jakob Jenssen fra Sørreisa som benytter denne til fritidsbolig i 2008, se bilde i 2008.

Arvid døde i desember 2011.

 

Eiendommen er nå overtat av Karl-Johan Steinheim.

 

 

Gr.nr.29

Br.nr.13

Bruker 1945: Sigurd Andreassen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

1,5

 

 

16,5

 

 

 

 

 

 

Under krigen bodde Sigurd Andreassen her.

Harald Sigurd Andreassen, f. 21/5 5 1901, d. 27/10 1979 (se under Nordsand "De perolinske kommer"), gift med Borghild Kristoffersen, f. 20/4 1918, d. 28/6 1975. Borghild er datter av gbr. Kristian Kristoffersen, f. 1865 og hustru Oline Karoline Olsdatter på Solheim i Målselv. Kristofa Kristoffersen gift på 28/2 er søster til Borghild, se slekta videre her.

 

Harald og Borghild hadde ei datter:

Olaug Andreassen, f. 6/5 1937, gift 20/10 1956 med Sigurd Hansen, f. 18/6 1931, bosatt i Horten, barn:

 

1. Helen Hansen, f. 25/1 1957,

2. Steinar Magne Hansen, f. 11/7 1958,

3. Karin Hansen, f. 10/5 1964.

 

Slektstavle for Sigurd, se bruk 31/16 Støa på Kolsland.

 

Sigurd Hansen er født i Barbogen på Senja og bror til Maldevin Hansen, se Støa under Kolsland angående hans slekt.

 

28-9-33 (Small)

Familien Olaug og Sigurd Hansen.

 

 

2913-10 (Small)

Gjerdet eller "Låggjerdet" i 2008