Bruk 13 Norheim

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

29-23-23 (Small)

    Ingeborg Oline Johansen, gift med Hilbert Martin Norheim

 

29-23-17 (Small)

                   Ingeborg og Hilbert med noen av barna

 

28-13-1 (Small)

Alfhild Norheim og Gustav Nordgren gifter seg

28-13-2 (Small)

Hilbert Norheim, f. 1910, her fotografert på eldresenteret på Sandsøy i 2005

28-13-3 (Small)

Ingeborg Oline Norheim

28-13-4 (Small)

Selma Norheim, Johan Norheim, Gustav Nordgren, Alfhild Nordgren, Hilbert Norheim, Hilda Norheim,

Valdemar Bredahl, Berg Norheim, Ingenorg Norheim de, Rune Nordgren og Ingeborg Norheim dy (Boya).

28-13-5 (Small)

Ingeborg Norheim de og dy, Rune Nordgren og Alfhild Nordgren

 

29-27-15 (Small)

Hjellnesset en sommerkveld i "gamle dager".

 

29-27-28 (Small)

Kaia på Hjellnesset

 

28-13-6 (Small)

Bruk 13 Norheim i 2008. Til venstre hytta til Hilbert Norheim.

28-13-7 (Small)

Bruk 13 Norheim

28-13-8 (Small)

Norheim tatt fra Vetten i 2007

28-13-9 (Small)

Torveseting på Sandsmyran. Gustav, Rune, Alfhild, Ingeborg, Hilda og Vilmar Jørgensen.

Torvesjåen tilhører Emil Jørgensen, Varnes.

28-13-10 (Small)

Høyberging på Norheim. Hilbert Norheim med "Dalabu", Ingeborg Norheim, Odd Norheim,

Hilbert Norheim de og Håkon Norheim.

 

Berg Norheim til hest (Small)

Berg Norheim var med i et kompani mot tyskerne under krigen som var oppsatt med hester.

 

28-13-11 (Small)

St. Hans feiring på Norheim (det året Kristian Hammer giftet seg):

På hagegjerdet: Hilbert Norheim, Oslaug Eilertsen, Wilmar Jørgensen, Kristian Myrvang, Odd Slagstad.

Bakerste rekke: Peder Andreassen, Simon Olsen, Else Marie Himberg, Berg Norheim, Alfred Andreassen,

Werner Jørgensen, Kristian Bredahl, Johan Benjaminsen, Johannes Dalberg, Marinius Steinheim, Johan Norheim,

Oddny Norheim, Persvald Myrvang, Pauline Andreassen.

To i Midten: Signe Olsen og Olaug Benjaminsen.

Fremste rekke: Bergeton Henriksen, Angel Andreassen, Magnor Andreassen, Odd Slettli, Harriet Bredahl,

NN, Johanna Myrvang.

 

28-9-48 (Small)

Wilmar Jørgensen, Ingeborg dy, Hilbert Norheim og Hilda Jørgensen.

 

28-14-29 (Small)

                  Johan Norheim

 

28-13-20 (Small)

Lerke Jansen og Oddny Norheim i lystig lag, Johannes Eilertsen og Petra Jansen

 

28-13-21 (Small)

Oddny Norheim og Lerke Jansen, bak Berg Norheim og Petra Jansen

 

28-13-22 (Small)

Andre Myrvang, Lerke Jansen på gitar, Berg og Oddny Norheim, Oddvar Hammer og Petra Jansen.

 

28-13-25 (Small)

          Ingbjørg og Berny Norheim

 

28-13-27 (Small)

            Ingbjørg Norheim og Liv-Svanhild Jørgensen

 

28-13-32 (Small)

Dagny Slagstad, Hilda Norheim og ei kusine til Daddy fra Skrolsvik.

 

28-13-37 (Small)

              "Kjeksen" på Norheim med gårdsfolk

 

28-13-42 (Small)

På Bo- og Eldresenteret: Berg Norheim og dattera Ingebjørg Bredahl

 

28-13-47 (Small)

Klara, søster til Arne, Arne Skarstein, Oddny og Berg Norheim i lystig lag.

 

                                        28-13-48 (Small)

               Gravminnemerket på New Foundland (St. Anthony)

            etter Hilbert Andreassen som ble syk og døde her borte.

 

28-13-49 (Small)

Berg Norheim med stein fra Nordsand, besøkte Hilberts hvilested sammen med

sønnen Hilbert Johan Norheim.

 

28-13-50 (Small)                

                              Oddny og Berg Norheim

 

28-13-51 (Small)

Hit til hytta innerst i Selfjorden likte Berg Norheim å komme. Lomsnesset midt i fjorden

under Lomstinden til venstre var utgangspunktet for "de perolinske" da de kom til

Nordsand på Sandsøy.

 

28-13-52 (Small)

Lomstinden til høyre, dernest "Grinda". Nedenfor ligger Lomsnes.

 

28-13-57 (Small)

Hilbert Johan og Britt gifter seg. Til venstre bestefaren Johan Eilertsen,

til høyre Ingeborg Norheim de.

 

28-13-61 (Small)

"Bryllupsreisen" til Hilbert Johan og Britt ble en gedigen fangst av uer på garn, her

sammen med Berg og foran Odd Norheim, fostersønn til Johan Norheim på Vollen.

 

28-13-64 (Small)

          Gustav Nordgren

 

28-13-66 (Small)

           Helge Norheim

 

28-13-67 (Small)

             Helge Norheim

 

28-13-68 (Small)

           Hilbert Johan Norheim

 

28-13-69 (Small)

Berg og Oddny med Hilbert Johan og Berny

 

29-27-77 (Small)

      Berg Norheim og Petter Pettersen

 

 

28-13-70 (Small)

    Liv Svanhild Jørgensen, Hilbert Johan og Berny Norheim

 

28-13-72 (Small)

 17. mai: Hilbert Johan, Berny, Liv Svanhild og Rune Nordgren

 

28-13-73 (Small)

"Bless" med Hilbert Johan Norheim, Birger og Liv Svanhild Jørgensen og Berny Norheim.

 

29-5-18 (Small) 29-27-41 (Small)

                            Hilbert Johan Norheim              Ingbjørg og Berny Norheim

 

29-5-22 (Small)

 

                                      Helge Norheim

 

29-27-42 (Medium)

Aud Olsen, Eva Hammer, Ann-Lise Capland, Hildur Andreassen

med Børge Myran og Ingbjørg Norheim.

 

29-27-87 (Small)

                           Ingeborg med barnebarn

 

29-27-94 (Small)

             Berg Norheim ombord i båten sin