Bruk 13 Norheim

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 13 , Norheim

 

1917

Pantebrev fra Hilbert Andreassen, Sand til Trondenes Sparebank for kr 14.000,-, pant i hus og bruk 2, Brunstad, tl. 19/3 1917.

 

1920

Eksekusjon hos Hilbert Andreassen fra Ibestad Sparebank for kr 10997,90 med pant i ¼ av bruk 3, Brunstad, tl. 20/10 1920.

 

1923

Eksekusjon hos Hilbert Andreassen fra Bjarkøy Sparebank for kr 1277,90 med pant i ¼ av eiendommen, tl. 4/11 1922,  og kr 3.399,90 og kr 790,90 i 1923.

 

1924

Eksekusjon hos Hilbert Andreassen fra Vågan Sparebank kr. 2.343,30 med pant i ¼ av eiend., tl.23/7 1924.

 

1926

Skadesløsbrev fra Hilbert til Håkon Andreassen for inntil kr 6000,- med pant i Nordheim bestående av ¼ av denne gård og ¼ av Bruk 3, Brunstad, tl. 17/11 1926.

 

1928

Utleggsforretning hos Hilbert Andreassen hvorved Norges Bank, avd. Tromsø for kr 24,80, pant i bl. a. ¼ av denne eiendommen, tl. 15/8 1928.

 

1929

Utleggsforretning hos Hilbert Andreassen for Bjarkøy Sparebank, sum kr 3047,64 med pant i eiendom, tl.1/8 1929.

 

1930

Utleggsforretning hos Hilbert Andreassen for Ibestad Sparebank, sum kr 928,- med pant i eiendom, tl.1/9 1930.

 

1931

Erklæring av 5/11 1931 fra Trondenes namsrett at Hilbert Andreassen, Sands våningshus, lade og fjøsbygning med angivelig grund under denne eiendom (eller gr. 28, br.nr. 3, Brunstad) er solgt ved tvangsauksjon og at budet er stadfestet, tl. 16/11 1931. Dette er et auksjonsskjøte.

 

1947

Panteobl., dat. 22/9 1947 fra Berg Nordheim til Norges Småbruk- og Bustadbank for kr. 6000,-, 1.pr. og 2.pr. kr 4000,-.  Begge slettet 23/9 1950.

Panteobl., dat. 29/10 1950 fra Berg Nordheim til Norges Småbruk- og Bustadbank for kr. 5000,-, 2.pr.

 

1949

Skylddeling av 8/2 1949 fra gården 28, br.nr. 2 av skyld mark 1.39 fradeles parsellen Nordheim, skyld 61 øre, uten fradrag av det gjenværende bruks skyld på 1,39 øre, dagbokført 9/3 1949. Rett til beite i utmark etter skyldøre. Skjøte dat. 21/5 1949 fra Joakim Hammer, til brorsønnen Berg Andreassen Nordheim, f. 10/6 1915 for kr 2000,-, gbrf. 30/5 1947. Auksjonsskjøte dat. 24/5 på Hilbert Andreassens tidl. husbygninger til Berg Norheim for kr 3500,-, grbf. 30/5 1949.

 

 

 

28-13-6 (Small)

 

Gr.nr.28

Br.nr.13

Bruker 1945: Ingeborg Nordheim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

3.2

 

0.2

 

0.3

4.0

30

 

 

95

76

76

 

28-13-8 (Small)

Bildene viser Norheim tatt i 2008 og 2007

 

 

29-23-23 (Small)

Ingeborg og Hilbert Norheim.

 

Slektstavle for Hilbert og Ingeborg Norheim, se under "de perolinske kommer".

 

Slektsopplysninger:

Hilbert Morten Norheim, f. 20/6 1879, d. 23/7 1933 ble 2/10 1899 gift med Ingeborg Oline Johansen,

f. 7/4 1879, d. 1/9 1967, fra Målselv. Angående Hilberts slekt, se "de perolinske kommer". Ingeborg Oline er datter til Johan Evensen, Sørforsbog, f. 1842 i Målselv og Berit Helene Mortensdatter, f. 1848  i Sørreisa i Tranøy sogn.

 

Folketellingen 1875:

Johan Evensen, f. 23/11 1840 i Målselv, losjerende husfader på gården Elvskiftnes i Målselv, gift med Berit Helene Mortensdatter, f. 1848 i Reisen sogn i Tranøy pg (Sørreisa). De har dette året ei datter hos seg, Marie Berntine Johansdatter, f. 1875 i Målselv. Videre opplysning om slekta til Ingeborg, se bruk 15, Midtun og "De perolinske kommer". Johan var født i Dividalen av foreldre Even Pedersen og hustru Marith Pedersdatter.

 

Barna til Ingeborg og Hilbert, de fleste født på Lomsnes i Torsken:

1. Johan Norheim, f. 27/8 1896, d. 3/1 1980, se bruk 5, Vollen,

2. Håkon Marinus Norheim, f. 2/1 1900, d. 2/4 1942,

3. Arthur Pedro Norheim, f. 23/3 1902, d. 3/6 1902, tvilling,

4. Henrik Othelius Norheim, f. 23/3 1902, d. 3/6 1902, tvilling,

5. Henrik Artur Martin Norheim, f. 25/8 1903, d. 23/7 1904,

6. Alfhild Norheim, f. 6/9 1905, gift med Gustav Norgren i Narvik,

7. Hilda Norheim, f. 15/12 1907, d. 26/3 1981, gift på Sørsand, bruk 29/5 Varnes,

8. Hilbert Morten Norheim, f. 7/10 1910, d. 26/5 2002, ugift, sist bosatt i eget hus på bruket,

9. Ingeborg Norheim, f. 22/4 1913, d. 26/4 1997, gift på Kolsland, bruk 31/5 Østgård,

10.Berg Norheim, f. 10/6 1915, d. 14/9 2008, gift og bosatt på gården.    

 

Berg Norheim ble 1/1 1937 gift med Oddny Anette Reidun Eilertsen, f. 30/6 1917, d.17/4 2003

fra bruk 29/27 Bjerkhaug under Sørsand, deres barn:

 

1. Hilbert Johan Norheim, f. 7/3 1937, gift og bosatt i Kristiansand.

2. Berny Karin Norheim, f. 26/6 1938, gift og bosatt på Sørsand, bruk 21.

3. Ingbjørg Franciska Norheim, f. 11/6 1940, gift og bosatt på Sørsand, bruk 27.

4. Helge Andre Norheim, f. 6/3 1948, gift og bosatt i Harstad.

 

29-23-17 (Small)

Ingeborg og Hilbert med noen av barna.

 

28-13-3 (Small)

 

28-13-4 (Small)

Familiebilde fra Norheim