Bruk 14 Hamn

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 14, Hamn

30-14-1 (Small)

                                                             Hamn i 2008.

 

1948

Skylddelingsforr. av 11/4 fradeles en parsell ”Hamn”, skyld 2 øre, det gjenværende hovedbruk 80 øre,

parsellen får br.nr 14. Parsellen utgått av bruk 1, ”Klokkereiendommen”.

 

Tomteeiendommen ble bebygd av Bergljot og Lars Slagstad i 1949.

 

32-10-343 (Medium)

Lars i gammelstua på Slagstad, bruk 32/10

 

31-6-41 (Small)

                                                     Bergljot og Lars Slagstad

 

Se slektstavle for familien under bruk 28/1 Nordsand.

 

Slektsopplysninger:

Lars Slagstad kommer fra bruk 10 på Slagstad, f. 29/11 1910, d. 30/1 1978, gift med

Bergljot Slagstad, f. 3/9 1917, d. 19/5 2004 fra bruk 1 på Nordsand, barn:

 

1. Ola Slagstad, f. 29/3 1943, gift og nå bosatt i Tyskland,

2. Ellen Slagstad, f. 2/1 1948, ugift, bosatt i Trondheim,

3. Åse Slagstad, f. 5/8 1949, gift med Bjørn Arne Rønningen, f. 31/10 1943, bosatt i Narvik.

 

30-14-10 (Small)

                     Ola, Ellen og Åse Slagstad

 

Lars Slagstad hadde før og under krigen forretning i Harstad, "Radioservice AS".  Virksomheten ble drevet så lenge det var mulig å skaffe deler til radioapparatene.  Da familien flyttet til Sandsøy, bodde de først på Nordsand på bruk 1. Lars forsatte handelsvirksomheten med en liten butikk med vanlige handelsvarer. I tillegg til våningshuset bygde han et verksted hvor han produserte radiosendere for fiskeriflåten. "Slagstad-senderen" var den eneste senderen som ble produsert for dette formålet i Nord-Norge. Han drev også installasjonsvirksomhet da elektrisiteten gjorde sitt inntog på øya. Lars hadde skaffet seg solide kunnskaperi ved selvstudium som kom godt med da de første TV-er kom til øya.