Bruk 14 Sandvoll

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 14 , Sandvoll

 

1915

Dette året kjøpte brødrene Hagerup og Alfred Andreassen på bruk 16 på Nordsand skandferdskøyta  ”Gyda” som var bygget ved Nils Skandfers båtbyggeri, Kulstadsjøen, se båtregisteret.

 

1920

Eksekusjon hos Hagerup Andreassen fra Ibestad Sparebank for kr 10997,90 med pant i ¼ av bruk 3, Brunstad, tl. 20/10 1920.

 

1923

Eksekusjon hos Hagerup Andreassen fra Bjarkøy Spb for gjeld kr 3.399,90 med pant i 1/4 av eiendommen, br.nr. 3, tl. 14/2 1923. Eksekusjon hos Hagerup Andreassen fra Bjarkøy Spb for gjeld kr 790,90 med pant i eiendommen, br.nr. 3, tl. 14/2 1923. Eksekusjon hos Hagerup Andreassen for gjeld hos Carlsen, Harstad for kr 504,42 med pant i ¼ av gården, tl. 14/3 1923.

 

1924

Eksekusjon hos Hagerup Andreassen fra Vågan Sparebank kr. 2.343,30 med pant i ¼ av eiend., tl.23/7 1924.

 

1929

Utleggsforretning hos Hagerup Andreassen for Bjarkøy Spb, sum kr 3047,64 med pant i eiendom, tl.1/8 1929.

 

1930

Utleggsforretning hos Hagerup Andreassen for Ibestad Spb, sum kr 928,- med pant i eiendom, tl.1/9 1930.

 

1949

Skylddeling av 8/2 1949 fra gården 28, br.nr. 2 av skyld mark 1.39 fradeles parsellen Sandvoll, skyld 52 øre, det gjenværende bruks skyld blir 87 øre, dagbokført 9/3 1949. Brunstadhuset ble delt i to og en del ble flyttet til Sandvoll hvor også den gamle Brunstadfjøsen stod. Rett til beite i utmark etter skyldøre.

Skjøte til Hagerup Andreassen, f.1888,dat. 28/4 1949, fra Joakim Hammer, kjøpesum kr 2530,-.

 

1950

Panteobligasjon dat. 22/12 1950 fra Hagerup Andreassen til Bjarkøy Spb for kr. 10.000,- med pant i eiendom og fartøy, grbf. 30/12 1950.

 

Roald Sandvoll overtok eiendommen og hans barn eier i dag bruket Sandvoll.

 

28-14-1 (Small)

 

Gr.nr.28

Br.nr.14

Bruker 1945: Hagerup Andreassen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

2.0

 

 

 

 

20

 

 

69

55

52

 

Slektstavle for Hagerup, se under "Slektshistorie".

 

Slektstavle for Ragna Jørgensen(se også under Husbakken og Jørgen Olsen):

 

Utskrift av tavlen

 

Slektsopplysninger:

Johan Hagerup Martin Andreassen, f. 5/2 1888, d. 24/7 1980 ble 16/10 1918 gift med Ragna Jørgensen, f. 19/4 1895, d. 21/7 1996, fra bruk 4 på Nordsand, Steinheim. Angående Hagerups slekt, se "De perolinske kommer".  Deres barn:

         

1. Helga Sofie Hagerup, f. 29/5 1919, bosatt i Lakselv, d. i Børselv 4/12 2011.

2. Andor Sandvoll, f. 8/7 1921, lærer, gift og bosatt i Sørreisa.

3. Roald Sandvoll, f. 2/4 1930, lærer, d. 6/12 2011, gift (ordfører i Narvik 1980-1988), overtok bruket.

4. Hartløv Sandvoll, f. 3/5 1932, lærer, gift og bosatt i Alsvåg.

5. Gunnhild Sandvoll, f. 4/5 1935, d. 25/4 2012, gift med Karl H. Eidsvaag.

 

29-27-70 (Small)             30-6-JO-1 (Small)

Hagerup Andreassen og Ragna Andreassen, født Jørgensen.

 

 

28-14-12 (Small)

Ragna og Hagerup hjemme på Sandvoll

 

28-14-87 (Small)

Bak:     Hartløv, Andor, Roald og Gunnhild

Foran:  Hagerup, Helga og Ragna

 

 

                    28- 74 Gyda (Small)