Bruk 15 Knatten

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

30-15-1 (Small)

"Knatten i 2008 tatt fra Altevikfjellet.

 

30-15-3 (Small)

           Aslaug og John Dahl

 

30-15-4 (Small)

                   Aslaug Dahl

 

30-15-5 (Small)

                   Olaug Slagstad og Aslaug Haugan Dahl.

 

30-15-6 (Small)

Åse Slagstad, Gjertrud Dahl og Ellen Slagstad.

 

30-15-100 (Small) 30-9-64 (Small)

Birger Haugan Dahl og Reidun gifter seg.                                 Arild Dahl gifter seg.

 

31-2-342 (Small)

                    John Dahl, Thelma Himberg og Aslaug Dahl og Arne Skarstein.

30-15-101 (Small)

Birger Haugan Dahl, Gjertrud, faren John og Arild Dahl etter at John er blitt syk.

 

30-15-103 (Small)

Hardis gift med Asbjørn Simonsen, trolig med Arild Dahl

 

30-15-104 (Small)

Aslaug, Hardis Slagstad gift med Asbjørn(Simonsen)Slagstad, NN og Klara Skarstein.

 

30-15-105 (Small)

Aslaug Haugan Dahl, John Dahl, Hardis og Asbjørn Slagstad og Klara Skarstein.

 

30-15-106 (Small)

Søstrene Borghild, Aslaug og Grete da Aslaug gifter seg 20/4 1946.

 

30-15-107 (Small)

Lars Slagstad, Andreas Lockert, Aslaug Dahl, John Dahl og foran Gjertrud Dahl 7/4 1968.

30-15-110 (Small)

7/4 1968. Grete, Borghild og Erna Lockert.

 

30-15-108 (Small)

Merete Hansen, Alfred Andreassen, Randi Skavhaug, Bente og Gøril Chruickshank,

Trygve Simmersholm, Irene Andreassen.

 

30-15-109 (Small)

          Aslaug Dahl, Gjertrud og Grete, f. Haugan.

30-15-111 (Small)

Vikran 1968: Aslaug, Gjertrud, Reidun, Birger og Lars Johansen.

 

30-15-113 (Small) 30-15-115 (Small)

Asbjørn Simonsen(Slagstad).       Birger Haugan, bror til Aslaug

 

30-15-116 (Small)

          Birger og Aril Dahl

 

30-15-117 (Small)

                       Familien Aslaug og John Dahl

30-15-118 (Small)

           Aslaug med dua "Betty", Gjertrud og Birger Dahl.

 

30-15-119 (Small)

                    Birger og mora Aslaug Dahl

 

30-15-120 (Small)

         Aslaug, Arild og John med Birger i Hasvik 1949.

 

30-15-121 (Small)

                      Aslaug, Birger og John i Hasvik 1949

30-15-122 (Small)

Tove Jørgensen og Gjertrud Dahl, første skoledag.

 

30-15-124 (Small)

Familien til Eva, f. Haugan og Gunnar Karlsen etter at Gunnar omkom på hvalfangst i

Sydishavet (før yngste dattera var født):

Eivind (død), Alfred Haugan Karlsen, Oddvar (død), Gunnhild, Eva (død) og Lisbeth (død).

Lisbeth var gift i England.

 

30-15-125 (Small)

Gunnhild Karlsen, var gift med Thormod Nergård (død).

 

30-15-123 (Small)

Oddvar Karlsen og Anne-Sofie gifter seg. Oddvar er sønn av Eva Haugan.