Bruk 15 Midtun

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 15 , Midtun

 

1922 -1924

Eksekusjon hos Mikal Andreassen fra Bjarkøy Spb for kr 1277,90 med pant i ¼ aveiendommen, tl. 4/11 1922.

Eksekusjon hos Mikal Andreassen fra Bjarkøy Spb for gjeld kr 790,90 med pant i 1/8 av eiendommen, br.nr. 3, tl. 14/2 1923. Eksekusjon hos Mikal Andreassen for gjeld til F.G. Amundsen, Bergen for kr 170,80, tl.19/11 1924.

 

1949

Skylddeling av 8/2 1949 fra gården 28, br.nr. 2 av skyld mark 1.39 fradeles parsellen Midtun, skyld 312 øre, uten fradrag av gjenværende bruks skyld, dbf. 9/3 1949. Rett til beite i utmark etter skyldøre. Det anføres at Kristofa Hammer sitter i uskiftet bo.

 

Peroline bodde sine siste år hos Mikal, huset ble derfor også kalt ”Perolinestua”.

 

Per-Mikal Andreassen eier i dag eiendommen.

 

28-15-3 (Small)

 

28-15-4 (Small)

                                     Bruk 15, Midtun

 

Gr.nr.28

Br.nr.15

Bruker 1945: Mikal Andreassen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

1.0

 

 

 

 

18

 

 

59

47

45

 

Slektstavle for Mikal og Marie Andreassen, se under  mappen Slektshistorie:

 

Slektstavle for Peder og Dagmar med hennes slekt i Trondenes:

 

Utskrift av tavlen

 

Slekt fra Trondenes for Dagmars mor Magda Marie Jørgensen:

 

Utskrift av tavlen

 

Slektsopplysninger:

Mikal Bertin Andreassen, f. 27/11 1890, d. 19/4 1957, gift 30/10 1916 med Marie Berntine Johansen,

f. 29/9 1890, d. 31/5 1984, fra Sørreisa. Angående Mikal`s slekt, se "de perolinske kommer". Hennes foreldre var Johan Evensen, Sørforsbog, f. 23/11 1840 og hustru Beret Helene Mortensdatter, f. 8/7 1849. Marie var konfirmert i Tranøy 17/6 1906, da boende i Sørforslid. Berreth Helene var født på Sørforsbogen av foreldre Morten Jonsen og hustru Berreth Maria Andersdatter. Johan var født i Dividalen av foreldre Even Pedersen og hustru Marith Pedersdatter, se slektsoversikten under "de perolinske kommer".

 

Folketellingen 1875:

Johan Evensen, f. 1840 i Målselv, losjerende husfader på gården Elvskiftnes i Målselv, gift med Berit Helene Mortensdatter, f. 1848 i Reisen sogn i Tranøy pg (Sørreisa). De har dette året ei datter hos seg, Marie Berntine Johansdatter, f. 22/5 1875 i Målselv (etter kirkebok for Målselv er denne Marie Berntine født på gården Fossmo denne dagen. Kona til Mikal er sikkert ei yngre søster av henne, se også folketellingen 1900.

 

Folketellingen 1900:

Johan Evensen, f. 1840 i Målselv, boende på Sørforslid, gift med Berit Helene Mortensdatter, f. 1850 i Reisen sogn i Tranøy pg (Sørreisa). De har dette året ei datter hos seg, sønnen Joakim Johansen, f. 1888 i Sørreisa, Marie Johansen, f. 1890 i Sørreisa og Berntine Johansdatter, f. 1893 i Sørreisa.

 

 

Barna til Mikal og Marie:

1. Andreas Norman Midtun, f. 29/6 1917, d. 18/10 1990, gift på Kolsland, bruk 6.

2. Peder Johan Andreassen, f. 26/7 1920, d. 7/3 1985, gift og bosatt på bruket.

3. Magnor Andreassen, f. 27/3 1924, gift og bosatt i Ålesund.

4. Pauline Andreassen, f. 29/3 1926, d. 2/8 1993, gift og bosatt på bruk 31/16, ”Støa”.

5. Berny Andreassen, f. 5/5 1928, gift og bosatt på Ankenesstrand.

6. Magnhild Andreassen, f. 27/5 1931, gift og bosatt i Harstad.

 

 

Peder Johan Andreassen, f. 26/7 1920, d. 7/3 1985 ble i 1952 gift med Dagmar Skoglund, f.8/2 1931,

d. 20/11 1996, fra Bestebostad.  Disse ble boene på gården og har barna:

 

1.Per-Mikal Andreassen, f. 7/3 1954, gift med Arna Rigmor Eline Steinheim, f. 31/12 1952 fra Hammerfest,disse har overtatt bruket,
2.Arvid Andreassen, f. 26/6 1955, gift og bosatt i Altevik, se bruk 36, Sjøvik.
3.Irene-Jorun Andreassen, f. 4/8 1962, d. 23/11 1976.

 

31-16-14 (Small)

Peroline og Andreas Mortensen

 

Marie og mikal (Small)

 

31-16-17(Small)

Andreas, Magnhild, Peder, Berny, Magnor og Pauline sammen med foreldre.

 

28-15-10 (Small)

Arna og Per Mikal Andreassen som har overtatt bruket.