Bruk 15 og 43 Nerheim

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 15,  Nerheim

 

Utgått av løpenr. 150 og 151.

 

1920

Skylddelingsforretning hvor det fradeles til Nils Struve parsellen ”Nerheim” av skyld 3 øre, hovedbruket sitter igjen med 68 øre.

Skjøte fra Peder O. Esausen, Slagstad til Nils Struve for kr 500,-.

Obligasjon fra N. Struve for kr 5000,- til Småbruk- og Boligbanken for kr 5000,- tl.19/5.

 

1921

Skjøte fra Edvard Paulsen til Peder O. Esausen på et udelt bruk 9, Slagstad av skyld 71 øre, se I B., folie 191.

 

1935

Auksjonsskjøte. Eiendommen solgt ved tvangsauksjon. Selve skjøtet er dat. 30/10 1937 og tilfalt Nils Struve, f. 15/5 1879 for kr. 2400,-.

 

 

Gr.nr.32

Br.nr.15

Bruker 1945: Nils Struve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

1

 

 

 

 

5

 

 

17

13

13

 

Se slektstavle for Nils Struve under bruk 31/1.

 

Slektsopplysninger for Nils Struve:

Nils Jakob Struve, f. 15/5 1878 i Loppa sogn, d. 22/2 1974, kom til øya samtidig med broren Peder Struve på bruk 16, Daleng på Slagstad. Fra før hadde søstera Antonie blitt gift på bruk 1 på Kolsland hvor også ei yngre søster kom noe senere, se slektsomtalen her.

 

Nils var først gift med Rikarda Danielsen som døde og han giftet seg på ny 24/6 1909 med Inga Karoline Pedersen (Esausen), f. 29/3 1885, se under bruk 1 på Slagstad. Nils hadde en eneste sønn, Richard Nikolai, født 25/5 1910 og død 26/5 1910. Nils Struve og Inga Esausen hadde hos seg foreldrene til Inga, Peder Olai og Katrine Marie (kårfolk). (Mor til Per J. Molin, Helma,  kom til Sandsøya for å passe disse i sine siste år, Helma ble siden gift på bruk 31/2 på Kolsland).

 

 

32-15-6 (Small)                                                                                                          

Etter Ingas død, kom Hanna Johansen, f. 2/9 1897, d. 20/7 1983 og sønnen Jarle Wærnes til Nerheim. Jarle, f. 5/9 1935 ble gift med Inger Lise Chruickshank, f.  4/1 1938 fra bruk 2 på Slagstad.  Disse selger eiendommen til Ingers bror, Hans Chruickshank (Striby).

 

                                                  32-7-56 (Small)

 

                                                    Nils Struve og Hanna Johansen

 

Slektsopplysninger for fam. Striby:

Hans Joakim Striby, f. 28/9 1935 fra bruk 2 på Slagstad,  gift med Jorun Synnøve Molin, f. 23/8 1937 fra bruk 2, på Kolsland kom da fra Bergseng i Harstad. De hadde også i en kortere tid bodd på Vårtun (31/14). Barn:

Bente Chruickshank, f. 2/6 1960, bosatt på Heimly, bruk 31/22, to barn.
Gøril Striby, f. 16/2 1962, gift og nå bosatt på Kongsvinger, ett barn.
Jan Marin Striby, f. 7/8 1965, d. 26/8 1984,
Helle Katrin Striby, f. 11/10 1966, gift og nå bosatt i Horten, to barn.

 

De startet en omfattende restaurering av våningshuset og rev den gamle fjøsen hvor de oppførte uthus- og garasjeanlegg. Senere kjøpte de tilleggsjord fra bruk 1, parsellen 32/43 fra Kjærhaug.  De dyrket en tid grønnsaker på eiendommen.

 

32-15-4 (Small)

 

                                          Familien Hans og Jorun Striby i 1967

 

32-15-3 (Small)

 

                                                 Bruk 15 og 43  Nerheim i 2008