Bruk 16, 22 , 42 Daleng

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 16, Daleng

 

1924

Se bruk 2 og dette året der en skylddeling fra bruk 2 utskiller parsellen Daleng  til Leif Jensen av skyld 15 øre. Dette blir bruk 16 på Slagstad. Det gjenværende bruk får da skylden 90 øre.

Etter skjøte fra Marta Abelsen til Jens J. Slagstad har han rett til å hugge 5 lass ved og brenntorv så lenge han bor på eiendommen.

Skjøte fra Martha Margrethe Marthiniusdatter til Leif Slagstad er på kr 500,-.

 

Kjøpekontrakt hvor Peder Struve selger sitt våningshus til Leif Slagstad for kr 900. Selgeren forbeholder seg retten til å bo i huset så lenge han lever er  på stedet, tl. 17/9 1924. Det samme er tinglest på nytt i 1926.

 

1926

Skjøte fra Peder Struve til Leif I. Slagstad på våningshuset og uthus stående på bruket for kr 1200,-, fortsatt rett til å bo i huset.

 

1927

En utleggsforr. hos gårdbruker og fisker Peder Struve hvor Harstad Sparebank (se bruk 2 dette året) også har pant i hus og fjøs på Daleng. På dette tidspunktet har Peder Struve kjøpt parsellen. Men allerede 15/7 1929 er påkravet her avlyst, se pb.9, 48 og personreg. bind V, folie 156 og 164.

 

1937

Skylddeling av Daleng 2, skyld 2 øre, her oppført med bruksnummer 22.

Utmarken skal benyttes i fellesskap med hovedbruket.

 

32-10-317 (Medium)

                                                                          Elise Struve

 

 

 

32-16-14 (Small)

 

                                        Anna Elise (Lise) og Peder Struve på Daleng

 

Se slektstavle for Peder Struve under bruk 31/1.

 

Slektsopplysninger:

Anna Elise (Lise) Abelsen, f. 29/4 1883, d. 2/7 1941, fra bruk 2 ble gift 17/9 1905 med Peder Julius Struve, f. 27/7 1873 på Bogen i Loppa, d. 22/12 1955, bosatt på Daleng, se også bruk 15, Nerheim.  De hadde ingen barn, men tok til seg Edmund Pettersen fra Frakkfjorden i Loppa, f. 7/8 1915, død 2008.  Han var søskenbarn til Peder. Edmunds foreldre var: Petter Andreas Pedersen, f. 29/7 1850 i Frakkfjorden i Loppa, druknet 1918 og hans 3. kone Elen Kristina Olsen, f. 27/9 1876 fra Haukøy i Skjervøy (hun hadde tidligere barn med Lars Andersen, Saltnes i Jøkelfjord og etter at Petter druknet ble hun gift med Nils J. Rasch og hadde dattera Ingrid, gift Skallebø i Skjervøy).

 

Etter at Lise er død, gifter Peder seg med Konstanse Fredriksen,  f. 26/3 1894, d. 12/11 1972 fra bruk 7 på Slagstad, ekteskapet var barnløst.

 

32-16-17 (Small)

 

                   Edmund, Peder og Konstanse                       Idar og Ploen Skarstein

 

Peder hadde først en båt ”Ranen”, deretter fikk han ”Roma” som forliste utenfor Skarstein. Assuransen var akkurat utgått.  

 

Gr.nr.32

Br.nr.16

Bruker 1945: Peder Struve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

2.2

 

 

0.1

0.5

10

 

 

53

42

38

 

Litt om Edmund Pettersen:

Edmund hadde 31 ½ års fartstid, 18 år i marinen med 5 års tillegg for krigen. I 1934 ble det tjeneste i marinen, oppsyns- tjeneste ombord i panserskipene Norge og Eidsvold, samt ubåtene A1, B1 og B4. Fra 1936-1939 i handelsflåten, rederiene Kierulf & Henriksen og Ivarann.  Han var med da ”Kety” sprang i luften (gasseksp.). I 1940 var han med ”Lise” og siden ”Premero” fra Ivarann da disse ble torpedert, andre fartøy berget dem i sjøen.

Under krigen ble det ubåttjeneste med ”Ula” og ”Utsira”, her var han ”cox”.

Etter krigen ble det igjen handelsflåten og rederiet Anders Jahre. Han ble innkalt i forbindelse med Berlinerblokaden i 1950, her var han inne med kapt.ltn. grad, delvis stasjonert i Ramsund.

Han var den høgste dekorerte sjøoffiser i Norge da han døde i 2008.

Edmund har to døtre i England etter sitt første ekteskap med Nancy Char, siden ble han gift med Eva Hyllene fra Oslo og bosatt i Horten hvor han døde på et sykehjem. Markus Einarsson Osen har besøkt han en rekke ganger og fått opphengt hans dekorasjoner på Bo- og eldresenteret på Sandsøy.

 

32-16-15 (Small)

 

32-16-4 (Small)

 

                    Edmund sammen med barn fra Slagstad (til høyre Kåre Berg)

 

Eiendommen ble siden solgt til Idar Solfred Skarstein, f. 15/7 1934, d. 9/3 1990, gift med Ploen.

Etter at Idar døde flyttet kona tilbake til Thailand og Idars søskenbarn, Sigmund Skarstein har overtatt

eiendommen til fritidsbolig. Sigmund kommer fra bruk 24, Solheim.

 

Eiendommen ble siden solgt til Birgit Berg fra bruk 35 (Gluggen) på Slagstad. Hun og mannen Svein-Olaf

renoverer huset i 2014 og bosetter seg her.