Bruk 16 Nygård

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 16 , Nygård

 

1915

Alfred og broren Hagerup kjøpte MK ”Gyda” i lag i 1915, se under bruk 14, Sandvoll og "Båtregisteret".

 

1920

Eksekusjon hos Alfred Andreassen fra Ibestad Spb for kr 10997,90 med pant i ¼ av bruk 3, Brunstad, tl. 20/10 1920.

Eksekusjon hos Alfred Andreassen fra Bjarkøy Spb for gjeld kr 3.399,90 med pant i 1/8 av eiendommen, br.nr. 3, tl. 14/2 1923.

 

1923

Eksekusjon hos Alfred Andreassen fra Bjarkøy Spb for gjeld kr 790,90 med pant i eiendommen, br.nr. 3, tl. 14/2 1923.

 

1935

Panteobligasjon fra Alfred Andreassen til Trondenes Spb på kr 450 i pantretterens andel, tl. 1/7 1935.

 

1949

Skylddeling av 8/2 1949 fra gården 28, br.nr. 3, fradeles parsellen Nygård, skyld 31 øre, uten fradrag av denne eiendommens skyld, dagbokført 9/3 1949. Rett til beite i utmark etter skyldøre. Skjøte dat. 28/4 1949 fra Joakim Hammer, f. 11/6 1885 til Alfred Andreassen, f. 1892 for kjøpesummen kr 1300,-, grbf. 9/5 1949.

 

1950

Panteobligasjon dat. 22/12 1950 fra Alfred Andreassen til Bjarkøy Spb for kr 10.000,- med pant i eiendom og fartøy, grbf. 30/12 1950.

 

 

28-16-14 (Small)

Nygård i 2008.                    

 

 

Gr.nr.28

Br.nr.16

Bruker 1945: Alfred Andreassen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

0.7

 

 

 

 

18

 

 

57

46

44

 

Slektstavle for Alfred og Berntine, se under "de perolinske kommer".

 

Slektsopplysninger:

Alfred Andreassen, f. 18/1 1893, d. 14/10 1984 ble gift 12/8 1917 med

Bertine Johansen, f. 7/6 1893, d. 9/5 1992, fra Sørreisa. Angående Alfreds slekt, se "De perolinske kommer".

Berntine er datter til Johan Evensen, Sørforsbog, f. 23/11 1840 og Berit Helene Mortensdal, f. 8/7 1849 (fra Sørreisa).

Angående Bertines slekt, se under bruk 15, Midtun og bruk 13 Norheim (søsken).

 

Barna til Alfred og Bertine:

1. Gunvor Andreassen, f. 10/7 1918, gift i Skrolsvik.

2. Bjørg Johanna Andreassen, f. 2/12 1920, gift, bosatt på Sørsand (Skoglund), senere Melbu.

3. Oslaug Andreassen, f. 25/4 1923, gift og bosatt på bruk 31/11, Bakkely.

4. Bjarne Andreassen, f. 10/7 1927, d. 31/11 1999, gift og bosatt på bruk 23 i Altevik.

5. Vilhelm Andreassen, f. 17/12 1931, gift og bosatt i Gryllefjord.

6. Hildur Andreassen, f. 08/12 1935, gift og bosatt på bruk 20 i Altevik.

 

31-11-4 (Small)

Bertine og Alfred Andreassen

 

  28-16-10 (Small)

Bak: Oslaug, Bjarne, Hildur, Vilhelm.  Foran: Gunvor, Bertine, Alfred og Bjørg.

 

32-20-60 (Small)

Alfred og Bjarne ombord i "Gyda"

 

29-54-48 (Small)

Vigdis Slettli og Jan Hansen gifter seg.

Disse har overtatt Nygård, se også 29/24.

 

 

29-54-65 (Small)

Bjørg Slettli på sin 80-årsdag, 3. des. 2000, her sammen med sine barn.